ប៉េអឹម​ខេត្តស្ទឹងត្រែង​ចាប់​ឡាន​ដឹកឈើ​6​គ្រឿង​និង​ម៉ូតូ​ដឹកឈើ​ជាង​10​គ្រឿង​

1596
ចែករម្លែក
  • 3
    Shares

ប៉េអឹម​ខេត្តស្ទឹងត្រែង​ចាប់​ឡាន​ដឹកឈើ​6​គ្រឿង​និង​ម៉ូតូ​ដឹកឈើ​ជាង​10​គ្រឿង​នៅ​យប់​ថ្ងៃទី​22​ខែមីនា​ឆ្នាំ​2018​។​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​23​ខែមីនា​នេះ​បានប្រគល់​អោយ​ជំនាញ​៕​ដោយ​៖​សុខុម​

ប៉េអឹមខេត្តស្ទឹងត្រែងចាប់ឡានដឹកឈើ6គ្រឿងនិងម៉ូតូដឹកឈើជាង10គ្រឿងនៅយប់ថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2018។នៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមីនានេះបានប្រគល់អោយជំនាញ៕ដោយ៖សុខុម

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Thursday, March 22, 2018