ប្រកា​រហាម​១២​យ៉ាង​ក្នុង​ថ្ងៃបុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ចិន​២០២០

​ភ្នំពេញៈ​ក្នុង​ថ្ងៃបុណ្យ​ចូលឆ្នាំថ្មី​ជនជាតិ​ចិន​តែងមាន​ត្រណម​ផ្សេងៗ​តាំងពី​បុរាណកាល​មក​។​ក្រៅពីនេះ​ជនជាតិ​ចិន​ក៏​តែង​មានជំនឿថា​ការធ្វើ​សម្អាត​ផ្ទះសម្បែង​និង​ការ​បោះចោល​សំរាម ក្នុង​ថ្ងៃបុណ្យ​ចូលឆ្នាំថ្មី​នោះ​តែង​នាំឱ្យ​ជោគ​សំណាង ប្រាក់កាស ហូរ​ធ្លាយ​ចេញពីផ្ទះ​ផងដែរ​។​
​ ​
​ខាងក្រោម​នេះ​ជា​ប្រការ​ត្រណម​១២​យ៉ាង​សំរាប់​ហាមឃាត់​ក្នុង​ពិធីបុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​២០២០​នេះ​៖

១.​ហាម​ធ្វើការ​សម្អាត​ផ្ទះសម្បែង​ក្នុង​ថ្ងៃបុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ចិន​
ជន​ជាតិចិន​មានជំនឿថា​ការធ្វើ​សម្អាត​ផ្អះ​សម្បែង​និង​ចោល​សំរាម​ក្នុង​ថ្ងៃបុណ្យ​ចូលឆ្នាំ ថ្មី​នោះ​ជាការ​បោស​យក​ជោគ​លាភ ប្រាក់កាស​ចេញពីផ្ទះ​។​
​ ​
​ដោយសារ​ត្រណម​បែបនេះហើយ​ទើប​ជនជាតិ​មាន​ទម្លាប់​ធ្វើការ​សម្អាត​ផ្តះ​សម្បែង​មុន​ពិធីបុណ្យ​ចូលឆ្នាំថ្មី​ក្នុងនេះ​មាន​ទាំង​ការជួសជុល​ផ្ទះសម្បែង​លាប​ថ្មាំ​ថ្មី​និង​ធ្វើការ​សម្អាតផ្ទះ​ឱ្យ​ស្អាត បាត​ដើម្បី​ទទួល​ឆ្នាំ​ថ្មី​មកដល់​ដែល​គេ​ជឿថា​នឹង​នាំ​ជោគ​សំណាង​មក​តាម​នោះ​ផងដែរ​។​

២.​ហាម​កក់សក់​ឬ​កាត់សក់​
ជនជាតិ​ចិន​មិន​និយម​ចូលចិត្ត​កក់សក់​ឬ​កាត់សក់​ក្នុង​ថ្ងៃបុណ្យ​ចូលឆ្នាំថ្មី​ឬ​អ្នកខ្លះ​ថែមទាំង​មិន​កក់សក់​ចំនួន​៣​ថ្ងៃ​នៃ​ពិធីបុណ្យ​ចូលឆ្នាំថ្មី​នេះ​ទៀតផង​។​ទាំងនេះ​ដោយសារ​ថា​ពាក្យ​សក់​គេ​មានជំនឿថា​នាំមក​នូវ​ជោគ​សំណាង​។ ម្ល៉ោះហើយ​ទើប​គេ​មានជំនឿថា​បើ​មានការ​កាត់សក់ ឬ​កក់សក់​ក្នុងអំឡុង​បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី​នឹង​នាំឱ្យ​បាត់បង់​ជោគ​សំណាង​ទៅជា​មួយ​។​

៣.​ហាម​និយាយ​អាសអាភាស​និង​ឈ្លោះទាស់ទែង​គ្នា​
ក្នុងអំឡុង​ថ្ងៃបុណ្យ​ចូលឆ្នាំថ្មី​ជនជាតិ​ចិន​តែង​ផ្អាក​និយាយ​រឿង​អាសអាភាស​និង​ក្រៅពីនេះ​គេ​ក៏មាន​ត្រណម​មិន​និយាយ​ដល់​រឿង​មិនល្អ​ក្នុងថ្ងៃនេះ​ដូចជា​សេចក្តីស្លាប់​ឬ​ខ្មោច​ដោយសារ​ថា​ការនិយាយ​រឿង​មិនល្អ​ក្នុងថ្ងៃនេះ​នឹង​នាំ​ជោគ​សំណាងអាក្រក់​ពេញ​មួយឆ្នាំ​។​
​ ​
ក្រៅពីនេះ​គេ​ក៏​មិន​និយាយ​ដល់​លេខ​៤​ដោយសារ​ថា​លេខ​នេះ​ក្នុង​ភាសា​ចិន​បញ្ចេញ​សម្លេង​ស្រដៀង​គ្នា​នឹង​ពាក្យ​ស្លាប់​។​ហេតុនេះ​គ្រប់គ្នា​ទើប​ចៀសវាង​និយាយ​ពាក្យ​នេះ​ណាស់​។

៤.​ហាម​បរិភោគ​បបរសាមចូក​និង​សាច់សត្វ​
ជនជាតិ​ចិន​តែងតែ​មិន​បរិភោគ​បបរសាមចូក​ក្នុងពេល​ព្រឹក​នៃ​ថ្ងៃបុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ថ្មី​ដោយ សារ​គេ​មានជំនឿថា​អ្នកក្រ​តែង​បរិភោគ​បបរសាមចូក​ក្នុងពេល​ព្រឹក​។​ហេតុនេះ​ការបរិភោគ​បបរសាមចូក​ក្នុងពេល​ព្រឹក​ក្នុង​ថ្ងៃបុណ្យ​ចូលឆ្នាំថ្មី​នាំឱ្យ​រាំងស្ទះ​ដល់​ជោគ​លាភ​ចូលមក​។​ក្រៅពីនេះ​គេ​ក៏​មិន​បរិភោគ​សាច់សត្វ​ផងដែរ​ដោយសារ​ថា​អ្នក​មាន បុណ្យ​បារមី​ដែល​ចុះមក​ក្នុង​ពេលព្រឹក​ក្នុង​ថ្ងៃបុណ្យ​ចូលឆ្នាំថ្មី​មិន​បរិភោគ​សាច់សត្វ​ឡើយ​។​

៥.​ហាម​បោកគក់​ក្នុង​ថ្ងៃបុណ្យ​ចូលឆ្នាំថ្មី​
ជន​ជាតិចិន​មានជំនឿថា ទេវតា​នាំ​កំណើត​ក្នុង​ថ្ងៃបុណ្យ​ចូលឆ្នាំថ្មី​នឹង​ចុះមក​ហេតុនេះ​បើ​យើងបោកគក់​សម្លៀកបំពាក់​ក្នុង​ថ្ងៃបុណ្យ​ចូលឆ្នាំថ្មី​ប្រៀប​ដូច​ការ​គេចវេស​ឬ​មិន​ចង់​ជួប​ទេវតា​ផ្តល់កំណើត​មកឱ្យ​។​

៦.​ហាម​ស្លៀកពាក់​ឈុត​ព៌​ណស​ឬ​ខ្មៅ
សម្លៀកបំពាក់​ពណ៌​ស​ឬ​ខ្មៅ​ជាការ​បញ្ជាក់​ដល់​សេចក្តីស្លាប់​ដូចនេះ​ការ​ស្លៀកពាក់​ស ឬ​ខ្មៅក្នុងថ្ងៃនេះ​នឹង​នាំ​ជោគ​សំណាងអាក្រក់​។​ទោះបីយ៉ាងណា​សម្រាប់​សម្លៀក​បំពាក់​ដែល​គេ​ជឿថា​នាំមក​ជោគ​សំណាង​នោះ​គឺ​ពណ៌​ក្រហម ហេតុនេះ​រៀងរាល់​បុណ្យចូល ឆ្នាំថ្មី​គេ​និយម​ស្លៀក ពាក់​ពណ៌​ក្រហម​បំផុត​។​

៧.​ហាម​ខ្ចីលុយ​
​ជំនឿ​មួយ​របស់​ជនជាតិ​ចិន​គឺ​ក្នុង​ថ្ងៃបុណ្យ​ចូលឆ្នាំថ្មី​គេ​មិនឱ្យ​ខ្ចី​ប្រាក់កាស​ឡើយ​ព្រោះថា​ការខ្ចីប្រាក់​ក្នុងថ្ងៃនេះ​នឹងធ្វើ​ឱ្យមាន​អ្នក​ខ្ចីលុយ​ពេញ​មួយឆ្នាំ​ឬ​ហៅថា​សំណាង​មិនល្អ​ដល់​ពួកគេ​ឡើយ​។​ក្រៅពី​ការខ្ចី​ប្រាក់កាស​ជនជាតិ​ចិន​ខ្លះ​ក៏មាន​ជំនឿ​មិនឱ្យ​ខ្ចី​របស់របរ​ផ្សេងៗ​ទៀត​ក្នុងថ្ងៃនេះ​ផងដែរ​។​

៨.​ហាម​ធ្វើ​របស់​បែកបាក់​
​ជន​ជាតិចិន​មានជំនឿថា​ការធ្វើ​របស់​បែកបាក់​ក្នុង​ថ្ងៃបុណ្យ​ចូលឆ្នាំថ្មី​នឹងធ្វើ​បាត់​ជោគ​សំណាង​និង​ពិសេស​ធ្វើឱ្យ​នាំ​ជោគ​អាក្រក់​ចូលមក​វិញ​។​

៩.​ហាម​ទិញ​ស្បែកជើង​ថ្មី
ក្រៅពី​មាន​ជំនឿ​ខាងលើ​ជនជាតិ​ចិន​ក៏​តែង​មិន​ទិញ​ស្បែកជើង​ថ្មី​ក្នុង​ថ្ងៃបុណ្យ​ចូលឆ្នាំថ្មី​ផងដែរ​ដោយសារ​ថា​ក្នុង​ភាសា​ចិន​ស្បែកជើង​មាន​សម្លេង​ថ​ថា​Hai ដែល​ពាក្យ Hai នេះ​មាន​សម្លេងស្រដៀង​នឹង​ការដកដង្ហើម​ដែល​ជន​ជាតិចិន​មានជំនឿថា​ជា​និម្មិត​រូប​នៃ​ការចាប់ផ្តើម​ឆ្នាំ​ថ្មី​មិនល្អ​។

១០.​ហាម​យំ​
ជនជាតិ​ចិន​មានជំនឿថា​បើសិន​យំ​ក្នុង​ថ្ងៃបុណ្យ​ចូលឆ្នាំថ្មី​នឹងធ្វើ​ឱ្យ​ជួប​រឿង​មិនល្អ​និង​ខូចចិត្ត​ពេញ​មួយឆ្នាំ​។​

១១.​ហាម​ប្រើ​របស់​មុត​
​ក្នុងថ្ងៃនេះ​គេ​ក៏​ហាម​ប្រើ​កាំបិត​និង​របស់​មុត​ផ្សេងៗ​ពីព្រោះថា​ការប្រើ​កាត់​របស់​ឬ​កាត់​អ្វីមួយ​ប្រៀប​ដូច​កាត់​ជោគ​លាភ​ចេញ​ដូចគ្នា​។​

១២.​ហាម​ចូល​បន្ទប់​អ្នកដទៃ​
ការចូល​បន្ទប់​អ្នកដទៃ​ក្នុងថ្ងៃនេះ​ក៏​គេ​មាន​ត្រណម​ផងដែរ​ដោយសារ​ថា​វា​នាំមក​នូវ​ជោគ​សំណាងអាក្រក់​។​ហេតុនេះ​បើ​មិនមាន​ភាពចាំបាច់​ទេ​គេ​មិន​ចូល​បន្ទប់​អ្នកដទៃ​ក្នុង​ថ្ងៃបុណ្យ​ចូលឆ្នាំថ្មី​សោះឡើយ​៕ ដោយ​:​ដេប៉ូ​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular