​ស្រោមជើង​រឹត​តឹងៗ​ជាទូទៅ​ត្រូវបាន​គេ​ប្រើប្រាស់​ដើម្បី​ជួយ​ពង្រឹង​ដល់​លំ​ហុ​រ​ឈាម​។ វា​អាចជួយ​បង្ការ​ភាព​ហើម ឈឺ និង​កំណក​ឈាម​នៅ​ជើងបាន​។ បើសិនជា​ស្រោមជើង​រឹត តឹងៗ​នេះ​ពិបាក​ពាក់​មែន​នោះ យក​ល្អ​គួរតែ​៖

​លាប​ឡូ​សិន​នៅលើ​ជើង​។ ចូរ​ទុក​ឲ្យ​វា​ស្ងួត​សិន​ចាំ​ពាក់​ស្រោមជើង​នោះ ចូរ​ប្រើប្រាស់​ម្សៅលាប​កូនក្មេង​លាប​ពីលើ​ជើង​សិន សម្រាប់​ស្រោមជើង​ម្ខាងៗ ចូរ​ធ្វើយ៉ាងណា​មូ​វា​ឲ្យ​ខ្លី​សិនចាំ​ពាក់ទើប​វា​អាច​ផ្តល់​ផាសុកភាព​ក្នុងពេល​ពាក់បាន​៕ ដោយៈ health.com.kh