ដោយៈ​សៅ​វ៉ាន់ឌី​/​ព្រះវិហារ​៖​កាលពី​ថ្ងៃទី​២៣​ខែមករា​ឆ្នាំ​២០២០​លោក​អ៊ូ​សៅ​ឌី​ប្រធានស្តីទី​នៃ​មន្ទីរ​សាធារណការ​និង​ដឹកជញ្ជូន​ខេត្តព្រះវិហារ​បាន​ដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី​១​ឆ្នាំ​២០២០​ដើម្បី​ឆ្លង​របាយការណ៍​ស្តីពី​លទ្ធផល​ការងារ​ប្រចាំ​ខែមករា​និង​ទិសដៅ​អនុវត្ត​បន្ត​សម្រាប់​ខែកុម្ភៈ​ឆ្នាំ​២០២០​។​

​លោក​ប្រធាន​មន្ទីរ​ស្តីទី​បានបង្ហាញ​ក៏ដូចជា​រៀបរាប់​នូវ​វឌ្ឍនភាព​ការងារ​របស់​មន្ទីរ​ទៅតាម​របៀប​វារ​:​និ​មួយៗ​។​ក្នុងនោះ​ផងដែរ​លោក​ប្រធាន​បានប្រកាស​សុពលភាព​អនុប្រធាន​ការិយាល័យ​មួយរូប​ដែល​ត្រូវបានតែងតាំង​ថ្មី​និង​ការបង្ហាញ​មន្ត្រី​ពីររូប​ដែល​ទើប​ចូល​ថ្មី​។​ជាមួយគ្នានេះ​ក៏មាន​ការចូលរួម​រាយការណ៍​លទ្ធផល​ការងារ​តាម​បណ្តា​ការិយាល័យ​ស្រុក​ក្រុង​ជូន​លោក​ប្រធាន​មន្ទីរ​ស្តីទី​៕S/​