​ប្រសិនបើ​អ្នក​ភ្ញាក់​ពី​គេង​សឹងតែ​រាល់ថ្ងៃ​ដោយសារ​ការឈឺ​ក​នោះ​មាន​វិធីសាស្ត្រ​មួយចំនួន ដែល​អ្នក​អាច​ធ្វើបាន​ដើម្បី​បន្ថយ​ការឈឺ​នេះ​។​

​សាលា​វេជ្ជសាស្ត្រ Harvard បានបង្ហាញ​ពី​ដំបូន្មាន​ដូចខាងក្រោម​នេះ ដើម្បី​កាត់បន្ថយ ក៏ដូចជា​បំបាត់​ការឈឺ​ក ៖

– ចូរ​គេង​ផ្ងារ ឬ​គេង​ផ្អៀង​
– បើ​អ្នក​គេង​ផ្ងារ អ្នក​គួរតែ​ជ្រើសរើស​ខ្នើយ​ដែល​ទប់​នឹង​ភាព​កោង​នៃ​ក ជាមួយនឹង​ផ្នែក​ដែល​អាច​ទ្រ​ក្បាល​បាន​
– ពិចារណា​នៃ​ការ​គេង​ខ្នើយ​ទន់ៗ​
– សូមកុំ​ប្រើ​ខ្នើយ​ខ្ពស់ ឬ​រឹង​ពេក​
– បើ​អ្នក​គេង​ផ្អៀង គួរតែ​ជ្រើសរើស​ខ្នើយ​ដែល​ឲ្យ​ក​ខ្ពស់ជាង​ខ្នើយ ដូចនេះ​ឆ្អឹង​កងក​នឹង​នៅត្រង់​៕ ដោយៈ health.com.kh