ខាងក្រោម​នេះ យើងខ្ញុំ​នឹង​បង្ហាញ​អ្នក​ពី​សីតុណ្ហភាព​ដែល​វីរុស​ដ៏​កាច​នេះ​ងាប់​បាន​។ តើ​មាន អ្វី​ខ្លះទៅ​?

​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា​នេះ ជា​វីរុស​ដែល​ខ្លាច​សី​តុ​ណ្ភ​ភាព​ក្តៅ​ខ្លាំងណាស់ ដោយ​ពេលដែល​ត្រូវ​ក្តៅ វា​នឹង​ងាប់​ភ្លាម មិនអាច​ទ្រាំទ្រ​បានយូរ​បានឡើយ​។ ក្នុង​សីតុណ្ហភាព​៥៦​អង្សា​សេ​ឡើងលើ វីរុស​នេះ នឹង​ងាប់​ក្នុង​រយៈពេល​៣០​នាទី​។ បើ​ក្នុង​សីតុណ្ហភាព​១០០​អង្សា​សេ​វិញ វីរុស​ថ្មី​នេះ នឹង​អាច​ងាប់​ក្នុង​រយៈពេល​១៥​នាទី​។ ដូចនេះ ចំពោះ​សម្ភារៈប្រើប្រាស់​ដែល​អាច​ធន់​នឹង សីតុណ្ហភាព​ខ្ពស់ អ្នក​អាចយ​កវា​ទៅ​រំងាស់​ក្នុង​ទឹក​ពុះ​ដែលមាន​សីតុណ្ហភាព​១០០​អង្សា​សេ​បាន ដោយ​រំងាស់​ចំនួន​១៥​នាទី ដើម្បី​កំចាត់​វីរុស​នោះ​ឲ្យ​ងាប់​ទាំងអស់​មិន​ងាយ​ចម្លង​មក​ក្នុង​រាង កាយ​អ្នក​បានឡើយ​៕ ដោយៈ health.com.kh