ដោយៈគ្រញូង/បាត់ដំបង ៖ នៅ ព្រឹក ថ្ងៃទី ៣០ខែមករាឆ្នាំ ២០២០នៅ សាលប្រជុំនៃស្នងការដ្ឋាន នគរបាល ខេត្តបាត់ដំបងបានធ្វើ ការបិទ វគ្គ បំប៉ន និង ផ្តល់ បទពិសោធន៍ ជំនាញ ការងារ សន្តិសុខ ដល់ មន្ត្រីនគរបាល ចំណុះ ស្នងការដ្ឋាន នគរបាល ខេត្តបាត់ដំបងស្ថិតក្រោម អធិបតីភាព លោកឧ ត្ត ម សេនីយ៍ ឯកគង់ សារ៉ន អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន កណ្តាល នគរបាល សន្តិ សុខ ។

សូម បញ្ជាក់ថាវគ្គ បំប៉ន ជំនាញ និង បទពិសោធន៍ លើ ការងារ សន្តិសុខ នេះ មាន រយៈពេល ០២ ថ្ងៃ គឺ ចាប់ផ្តើម បើក វគ្គ នៅ ថ្ងៃទី ២៩ខែមករាឆ្នាំ ២០២០និង បិទ បញ្ចប់ នៅ ថ្ងៃទី ៣០ខែ មករាឆ្នាំ ២០២០ វិញដោយមានលិក្ខាកាមចូលរៀនជាង២០០នាក់៕B/