​ដោយៈ​សុផល​/​ភ្នំពេញៈ​សមាគម​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​កាលពី​រសៀល​ថ្ងៃទី​៣១ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២០ បានចេញ​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​ជុំវិញ​លទ្ធផល​មហាសន្និបាត​ប្រចាំ​លើក​ទី​១៤​នៃ​សមាគម​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា (CMA)​។​

​សមាគម​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​ក៏បាន​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​សមាគម​មី​ក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​ជា​លទ្ធផល​នៃ​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​លោក​គា​បូរាណ​ត្រូវបាន​ជាប់ឆ្នោត​ជា​ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​សម្រាប់​អាណ្ណ​តិ​ឆ្នាំ​២០២០=២០២១​។​ក្នុងនោះ​ក៏បាន​បង្ហាញ​លទ្ធផល​នៃ​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល សមាគម​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​ផងដែរ​៕S/