ការលាង​ច្រមុះ​ដោយ​សេរ៉ូម​ប្រៃ និង​ការ​ខ្ពុរមាត់ អាច​ការពារ​វីរ​កូ​រ៉ូ​ណា​វីរុស​បានទេ​?

តើ​ការលាង​ច្រមុះ​របស់​អ្នក​ឱ្យបាន​ទៀងទាត់​ជាមួយនឹង​សេរ៉ូម​ប្រៃ​អាចជួយ​ការពារ​ការឆ្លង​វីរុស​នេះ​បាន​ដែរឬទេ​?

​អត់​មាន​ភ័ស្តុតាង​ដែល​បញ្ជាក់ថា ការលាង​ច្រមុះ​ជាមួយ​ទឹក​សេរ៉ូម​ប្រៃ​ជាប្រចាំ​បានការ​ពារ មនុស្ស​ពី​ការឆ្លង​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា​ថ្មី​នោះឡើយ​។​

​មាន​ភ័ស្តុតាង​មានកំណត់​មួយចំនួន​ដែលថា​ការលាង​សម្អាត​ច្រមុះ​ជាប្រចាំ​អាចជួយ​ឱ្យ​មនុស្ស ឆាប់​ជាសះស្បើយ​ពី​ជំងឺ​ផ្តាសាយ​ធម្មតា​។ ទោះជា​យ៉ាងណាក៏ដោយ ការលាង​ច្រមុះ​ជា ទៀងទាត់​មិន​ត្រូវបាន​បង្ហាញថា​អាច​ការពារ​ការឆ្លង​មេរោគ​ផ្លូវដង្ហើម​ទេ​។​

​តើ​ការ​ខ្ពុរមាត់​អាច​ការពារ​អ្នក​ពី​ការឆ្លង​មេរោគ​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា​ថ្មី​បានទេ​?

​អត់​មាន​ភ័ស្តុតាង​ណាមួយ​ដែល​បញ្ជាក់ថា ការប្រើ​ទឹក​ខ្ពុរមាត់​នឹង​ការពារ​អ្នក​ពី​ការឆ្លង​មេរោគ វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា​ថ្មី​ទេ​។​

​ផលិតផល​ខ្លះ ឬ​ទឹក​ខ្ពុរមាត់​អាច​បំបាត់​អតិសុខុមប្រាណ​មួយចំនួន​ក្នុង​រយៈពេល​ពីរ​បី​នាទី នៅក្នុង​ទឹកមាត់​ក្នុង​មាត់​របស់​អ្នក​។​ទោះជា​យ៉ាងណាក៏ដោយ​នេះ​មិន​មានន័យថា​ពួកគេ​ការពារ អ្នក​ពី​ការឆ្លង​វីរុស 2019-nCoV ទេ ៕ ដោយៈ health.com.kh

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular