ជារឿយៗ​គេ​ស​ង្តេ​ត​ឃើញថា មានការ​សរសេរ​ទាក់​នឹង​ពាក្យ “​ជំងឺ​” តាមរបៀប​ការប្រើ​ព្យាង្គ​តម្រួត​” ជម្ងឺ​” ហើយ​សរសេរ​បែបនេះ​លើ​ស្លាក​ភាគច្រើន​នៅតាម​មន្ទីរពេទ្យ ពេទ្យ​បង្អែក ឬ​ផ្ទាំង​ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬ លិខិតផ្លូវការ​មួយចំនួន​។​
​យោងតាម​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត ពាក្យ​ថា “​ជំងឺ​” មិនមែន​សរសេរ​ព្យាង្គ​តម្រួត​ទេ​។​


​ជំងឺ​
​នាមសព្ទ​
​ភាវៈ​ឈឺ​, សេចក្ដី​ឈឺចាប់​, អាពាធ​, រោគ​
​មាន​ជំងឺ​, ចាប់ជំងឺ ។​
​អ្នក​ដែល​ឈឺ​
​នាំយក​ជំងឺ​ទៅ​មន្ទីរពេទ្យ ។​