វ៉ែនតា​ការពារ​កម្តៅ​ព្រះអាទិត្យ​មាន​លក្ខណៈ​ច្រើនជាង​ភាពស្រស់ស្អាត​ទៅទៀត នោះ​គឺ​វា​ក៏​អាច​បន្ថយ​ការ​ប្រឈម​នឹង​ការខូចខាត​របស់​ភ្នែក​ដោយសារតែ​ពន្លឺព្រះអាទិត្យ​ផង​។ ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ការណែនាំ​ខ្លះ​អំពី​ការជ្រើសរើស​ប្រើប្រាស់​វ៉ែនតា​ការពារ​កម្តៅ​ព្រះអាទិត្យ​៖

– ​ចូរ​ប្រាកដថា វ៉ែនតា​ការពារ​ពន្លឺព្រះអាទិត្យ​នោះ​គ្រប​ពេញភ្នែក​ទាំងអស់​តែម្តង​
– ​ចូរ​ជ្រើសរើស​វ៉ែនតា​ដែលមាន​លក្ខណៈ​ការពារ​ទាំង​កាំរស្មី​យូ​វី​A និង B យ៉ាងហោចណាស់ ៩៩ ភាគរយ​
– ​បើសិនជា​អ្នកត្រូវការ​វ៉ែនតា​ដែលមាន​សុវត្ថិភាព​និង​ការការពារ​ពន្លឺព្រះអាទិត្យ​ខណៈពេល​នៅកន្លែងធ្វើការ
– ចូរ​ជ្រើសរើស​វ៉ែនតា​សម្រាប់​ការពារ​ពន្លឺព្រះអាទិត្យ​ដែលមាន​សុវត្ថិភាព​បផង​។​
– ​ចូរ​ពបាក់​វ៉ែនតា​ជានិច្ច​ខណៈពេល​ត្រូវ​ចេញទៅ​ក្រៅ​៕ ដោយៈ health.com.kh