ពេល​ថ្មីៗ​នេះ​រថភ្លើង​ពិសេស​សម្រាប់​ដឹក​ពលករ​ពី​ខេត្ត​យូ​ន​ណាន​ទៅ​ខេត្ត​ក្វាង​តុង​ដែល​រៀបចំ​ដោយ​មន្ទីរ​ធនធានមនុស្ស​និង​សង្គមកិច្ច​ខេត្ត​យូ​ន​ណាន​និង​មន្ទីរ​ធនធានមនុស្ស​និង​សង្គមកិច្ច​ខេត្ត​ក្វាង​តុង​បានចេញ​ដំណើរ​ពី​ក្រុង​គុន​មីង​ដើម្បី​ជួយ​ពលករ​ជាង ៤៩០ នាក់​ដែល​មកពី​ក្រុង​គុន​មីង ក្រុង​ឈូ​ជី​ង​មណ្ឌល​ហុង​ហ៊ឺ និង​ទីក្រុង​ឬ​មណ្ឌល​ចំនួន​៤ ទៀត​នៃ​ខេត្ត​យូ​ន​ណាន​ទៅធ្វើ​ការ​នៅ​ខេត្ត​ក្វាង​តុង​វិញ​។ គួរ​បញ្ជាក់ថា នេះ​ជា​ខ្សែ​រថភ្លើង​ឥតគិតថ្លៃ ។ ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​មិន​ទារ​ថ្លៃ​ពី​ពលករ​ដែល​ជិះ​រថភ្លើង​នេះ​ទេ ៕ ​ដោយ​ហ៊ូ សៀវ​យ៉ុង​