ដោយៈ​មុនី​រ័ត្ន​/​ភ្នំពេញៈ​បន្ទាប់ពី​ការធ្វើ​សន្និសីទកាសែត​នៅ​រាត្រី​ថ្ងៃទី​៧​ខែមីនា​ឆ្នាំ​២០២០​ក្រសួងសុខាភិបាល​កម្ពុ​ជា​បានប្រកាស​ជា​ផ្លូវការ​អំពី​ការរកឃើញ​បុរស​កម្ពុជា​អាយុ​៣៩​ឆ្នាំ​ម្នា​ក់មាន​វិជ្ជមាន​វីរុស​ខូ​វីដ​១៩​។​ទន្ទឹម​ក៏បាន​ធ្វើ​សេចក្តីអំពាវនាវ​ក៏ដូចជា​ប្រាប់​អំពី​វិធានការ​មួយចំនួន​ដើម្បី​បង្ការ​ការចម្លង​ជំងឺ​នេះ​ផងដែរ​។​
​ខ្លឹមសារ​សេចក្តីប្រកាស​មាន​ដូចតទៅៈ​