​មហា​ចិនដីគោក​មាន​ករណី​ឆ្លង​កូរ៉ូណា​វីរុស កូវី​ដ​-១៩ ថ្មី​តែ​១៩​នាក់​ទេ​សំ​រាប់​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ទី​០៩​មីនា ដោយ​ចុះ​ពី​ចំនួន​៤០​ករណី​កាល​ពី​មួយ​ថ្ងៃមុន​។​

​គណៈកម្មាធិការ​សុខាភិបាល​ជាតិ​ចិន​នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ​នេះ​ក៏​បាន​រាយការណ៍​អ្នក​ស្លាប់​ដោយកូវី​ដ​-១៩​នេះ​ចំនួន​១៧​នាក់​បន្ថែម នាំ​អោយ​ចំនួន​មនុស្ស​ស្លាប់​ដោយ​​វីរុស​នេះ​នៅ​ចិនដីគោក​កើន​ដល់​៣.១៣៦​នាក់​។​

​អ្នក​ស្លាប់​ទាំង​១៧​នាក់​សំរាប់​ថ្ងៃ​ចន្ទ គឺ​ស្ថិតនៅក្នុង​ទីក្រុង​វូ​ហាន​ទាំងអស់​៕