IMF និង ធនាគារពិភពលោកអំពាវនាវឱ្យប្រទេសអ្នកមានពន្យារពេលសងបំណុលដល់បណ្តាប្រជាជាតិក្រីក្របំផុត

259
ចែករម្លែក

អង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) និង ធនាគារពិភពលោកកាលពីថ្ងៃពុធ ទី២៥ មីនា បានអំពាវនាវឱ្យរដ្ឋាភិបាលនានាពន្យារពេលនៃការទូទាត់សងបំណុលពីបណ្តាប្រទេសក្រីក្របំផុតនៅលើពិភពលោកដូច្នេះពួកគេអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩បាន។

ស្ថាប័នផ្តល់ប្រាក់កម្ចីអភិវឌ្ឍន៍ទាំងពីរដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមថា “ក្រុមធនាគារពិភពលោក និង IMF ជឿថាវាជាការចាំបាច់នៅគ្រានេះដើម្បីផ្តល់នូវអារម្មណ៍ធូរស្បើយជាសកលសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាផ្តល់សញ្ញារឹងមាំចំពោះទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ”។

ចំណាត់ការនេះមានគោលបំណងជួយដល់បណ្តាប្រទេសក្រីក្របំផុត ដែលមានប្រជាជនចំនួន ២ ភាគ ៣ ក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបលើពិភពលោកដែលរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រខ្លាំង ដែលភាគច្រើនគឺនៅអនុតំបន់សាហារ៉ាទ្វីបអាហ្វ្រិក និង មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រាក់កម្ចីសប្បុរសធម៌មានការប្រាក់ទាបបំផុតពីសមាគមអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ (IDA) ដែលផ្តល់ថវិកាដោយបណ្តាប្រទេសអ្នកមាន។

អង្គការ IDA បាននិយាយថា “ការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូរ៉ូណាទំនងជាមានផលវិបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់បណ្តាប្រទេស IDA ដែលត្រូវការសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលចាំបាច់ភ្លាមៗដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលបណ្តាលមកពីការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគនេះ”។

IMF និងធនាគារពិភពលោកបានអំពាវនាវដល់ក្រុមប្រទេស G20 ឱ្យគាំទ្រគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះសម្រាប់ “ម្ចាស់បំណុលទ្វេភាគីផ្លូវការទាំងអស់ដើម្បីពន្យារពេលទូទាត់សងបំណុលពីបណ្តាប្រទេស IDA ដែលស្នើសុំពន្យារពេលសងបំណុល”។

ក្រៅពីនេះ ស្ថាប័នទាំងពីរបានអំពាវនាវឱ្យមានការវិភាគលើតម្រូវការហិរញ្ញប្បទានដែលប្រទេសទាំងនោះនឹងប្រឈម ហើយថាតើបន្ទុកបំណុលសរុបរបស់ពួកគេមាននិរន្តរភាពដែរឬយ៉ាងណា។

ជាផ្នែកមួយនៃធនាគារពិភពលោក IDA គឺជាប្រភពជំនួយធំបំផុតមួយសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រចំនួន ៧៦ ក្នុងពិភពលោកដោយផ្តល់ប្រាក់កម្ចីការប្រាក់ទាបឬការប្រាក់សូន្យដែលមានរយៈពេលជាង ៣០ ឆ្នាំឬច្រើនជាងនេះ ហើយផ្តល់ជំនួយឥតសំណងដល់ប្រទេសក្រីក្រខ្លាំងបំផុតមួយចំនួន។

យោងតាមធនាគារពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធដែលបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៩ ការប្តេជ្ញាចិត្តផ្តល់កម្ចីរបស់ IDA មានចំនួនសរុប ២២ ពាន់លានដុល្លារអាម៉េរិក ដែលក្នុងនោះ ៣៦ ភាគរយត្រូវបានផ្តល់លើលក្ខខណ្ឌជំនួយឥតសំណង៕ ដោយ៖ កញ្ញាដាលីស

អង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) និង ធនាគារពិភពលោកកាលពីថ្ងៃពុធ ទី២៥ មីនា បានអំពាវនាវឱ្យរដ្ឋាភិបាលនានាពន្យារពេលនៃការទូទាត់សងបំណុលពីបណ្តាប្រទេសក្រីក្របំផុតនៅលើពិភពលោក

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម