ក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស៊ីនយន្តហោះ General Electric នឹងកាត់បន្ថយបុគ្គលិកអាកាសចរណ៍ ១០.០០០ នាក់

217
ចែករម្លែក

ក្រុមហ៊ុន General Electric បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃចន្ទទី៤ឧសភាថា ខ្លួននឹងកាត់បន្ថយការងារចំនួន ១ ម៉ឺនកន្លែងបន្ថែមទៀតពីវិស័យអាកាសចរណ៍របស់ខ្លួន ខណៈដែលជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩បានបំផ្លាញឧស្សាហកម្មនេះ ដោយបង្ខំឱ្យក្រុមហ៊ុននានាលុបចោលការបញ្ជាទិញម៉ាស៊ីន។

ក្រុមហ៊ុន GE បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា ការកាត់បន្ថយនេះនឹងរួមបញ្ចូលគ្នារវាងការចាកចេញដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងការឈប់សម្រាកដោយស្ម័គ្រចិត្ត ហើយកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការកាត់បន្ថយការងារដំបូងចំនួន ២.៦០០ នៅក្នុងខែមីនា។

ក្រុមហ៊ុនមានគោលបំណងកាត់បន្ថយមូលដ្ឋានការងារអាកាសចរណ៍របស់ខ្លួន ២៥ ភាគរយឬនិយោជិកប្រមាណ ១៣.០០០ នាក់។

កម្មវិធីកាត់បន្ថយការងារ ដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់តំបន់ភូមិសាស្ត្រទាំងអស់នោះ គឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីគ្រាដ៏លំបាក ដែលវិស័យអាកាសចរណ៍ទាំងមូលកំពុងឆ្លងកាត់។

ក្រុមហ៊ុន Boeing បានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនថា ខ្លួនកំពុងកាត់បន្ថយការងារចំនួន ១៦.០០០ គឺប្រហែល ១០ ភាគរយនៃកម្លាំងពលកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងការផលិតយន្តហោះស៊ីវិល។

ក្រុមហ៊ុនក៏បានកាត់បន្ថយការផលិតយន្ដហោះបើកបរចម្ងាយឆ្ងាយធុន 787 និង 777/777X ផងដែរ។ ក្រុមហ៊ុនក៏មិនទាន់បានប្រកាសពីកាលបរិច្ឆេទនោះដែរថាតើខ្លួននឹងបន្តការដំឡើងយន្តហោះម៉ូដែល 737 MAX របស់ខ្លួននៅពេលណា។ ក្រុមហ៊ុន Airbus ក៏បានកាត់បន្ថយផលិតកម្មដែរ។

ក្រុមហ៊ុន GE រងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពីការសម្រេចចិត្តទាំងនេះព្រោះក្រុមហ៊ុននេះផលិតម៉ាស៊ីនយន្តហោះសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Boeing និង Airbus។

ក្រុមហ៊ុន GE បាននិយាយនៅក្នុងលិខិតជូនចំពោះនិយោជិកចំនួន ៥២.០០០ នាក់ថា ចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាសពិភពលោកត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្លាក់ចុះ ៨០ ភាគរយក្នុងត្រីមាសទី ២ ធៀបទៅនឹងខែកុម្ភៈ៕ ដោយ៖ កញ្ញាដាលីស

ក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស៊ីនយន្តហោះ General Electric កាត់បន្ថយការងារបន្ថែម ១០.០០០ ទៀត

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម