តុលាការ​ពុំទាន់​សម្រេច​ទេ ចំពោះ​ជនសង្ស័យ​៥​នាក់ ពាក់ព័ន្ធ​ករណី​លើ​នារី​ស្រស់ស្អាត ចេ​វ សុ​វ​ឌ្ឍ​នា​

1319
ចែករម្លែក

ផ្សាយ​ផ្ទាល់ ៖ តុលាការ​ពុំទាន់​សម្រេច​ទេ ចំពោះ​ជនសង្ស័យ​៥​នាក់ ពាក់ព័ន្ធ​ករណី​លើ​នារី​ស្រស់ស្អាត ចេ​វ សុ​វ​ឌ្ឍ​នា​

ផ្សាយផ្ទាល់​ ៖​ តុលាការ​ពុំ​ទាន់​សម្រេច​ទេ​ ចំពោះ​ជនសង្ស័យ​៥នាក់​ ពាក់​ព័ន្ធ​ករណី​លើ​នារី​ស្រស់​ស្អាត​ ចេវ​ សុវឌ្ឍនា

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Saturday, March 31, 2018

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម