ក្រុមហ៊ុន អ៊ីស្ដ លែន អេន ហូម ឯ.ក ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង បញ្ឈប់បុគ្គលិកផ្នែកឃ្លាំង

190
ចែករម្លែក

ក្រុមហ៊ុន អ៊ីស្ដ លែន អេន ហូម ឯ.ក (East Land And Home) សូមជម្រាបជូន សាធារណៈជន មេត្តាជ្រាបថា៖ ឈ្មោះ សុភ័ក រិទ្ធភោ មានតួនាទីជាបុគ្គលិក ផ្នែកឃ្លាំង ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ដោយមូលហេតុរំលោភលើសេចក្ដីទុកចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន។

អាស្រ័យហេតុនេះសូមសារណៈជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មានដោយរាល់ទង្វើរទាំងឡាយដែលបុគ្គលរូបនេះបានប្រព្រឹត្ត គឺមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំឡើយ និងសូមបុគ្គលឈ្មោះ សុភ័ក រិទ្ធភោ ចូលខ្លួនមកដោះស្រាយ ជាមួយក្រុមហ៊ុនចំពោះទឹកលុយដែលលោកបានកេងបន្លំ និងធ្វើឲ្យបាត់បង់ឲ្យបានឆាប់។p អត្ថបទក្រុមហ៊ុន៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម