សិប្បកម្ម​ប្រពៃណី​ជួយ​កាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​និង​បង្កើន​ចំណូល​

285
ចែករម្លែក

អ្នកភូមិ​ឈ្មោះ​យ៉ាន អឺ​ន ដែល​រស់នៅ​ក្នុងភូមិ​យី​ង​លី​សៀ​ឃុំ​វុងកា​ខឺ ស្រុក​ស្វយ័ត​ជនជាតិ​វ៉ា ស៊ី​ម៉ឺង ក្រុង​ភូ​អឺ ខេត្ត​យូ​ន​ណាន​ជា​អ្នក​បន្តវេន​វប្បធម៌​ជនជាតិភាគតិច​។​លោក​បានធ្វើ​វត្ថុ​សិប្បកម្ម ១៦ ឆ្នាំ​ហើយ ។ លោក​បាន​នាំ​ជនពិការ​និង​អតីតយុទ្ធជន​ច្រើន​ក្នុងភូមិ​ប្រក​បរបរ​ធ្វើ​ស្គរ​ជើង ដំរី​និង​ស្គរ​ឈើ​របស់​ជនជាតិ​វ៉ា​ដែល​បាន​ត្រូវគេ​យកទៅលក់​នៅ​ប្រទេស​ថៃ​និង​ប្រទេសជិតខាង​នានា​ហើយ​បាន​ជួយ​អ្នកស្រុក​ក្នុង​តំបន់​បង្កើន​ចំណូល​របស់ខ្លួន​និង​រួចខ្លួន​ចេញពី​ភាពក្រីក្រ​ ៕ ​ដោយ​យ៉ាង ជុង​យូវ ​(​ស៊ីន​ហួ​ចិន​)

លោក យ៉ាន អឺ​ន​(​រូប​ឆ្វេង​) កំពុង​ធ្វើ​ស្គរ​ជើងដំរី​របស់​ជនជាតិ​វ៉ា