គូស​គំនូស​និង​ដាក់​ភ្លើង​ពញ្ញាក់​អារម្មណ៍​នៅ​ស្ថានីយ​ថ្លឹង​រថយន្ត​កូនដំរី​និង​រង្វង់​មូល​ស្ពាន​ស្ទឹង​បត់

95
ចែករម្លែក
លោក​សុក ចាន់ថា , លោក​គង់ ប៊ុន​លឿ​ត បានអោយ​ក្រុមការងារ​គូស​គំនូស​ពញ្ញាក់​អារម្មណ៍​និង​ដាក់​ភ្លើង​ព​ញ្គា​ក់​អារម្មណ៍​នៅ​ស្ថានីយ​ថ្លឹង​រថយន្ត​កូនដំរី សង្កាត់​និមិត្ត​និង​រង្វង់​មូល​ស្ពាន​ស្ទឹង​បត់ ផ្លូវជាតិ​លេខ​៥៨​សង្កាត់​ផ្សារកណ្តាល​ក្រុង​ប៉ោយប៉ែត (​រូប ៖ ភ្នំ​ស្វាយ )​

ដោយៈ​ភ្នំ​ស្វាយ​/​បន្ទាយ​មាន​ជ័​យៈ​ក្រុមការងារ​នៃ​មន្ទីរ​សាធារណការ​និង​ដឹកជញ្ជូន​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​បាន​គូស​គំនូស​និង​ដាក់​ភ្លើង​ពញ្ញាក់​អារម្មណ៍​នៅ​ស្ថានីយ​ថ្លឹង​រថយន្ត​កូនដំរី​និង​រង្វង់​មូល​ស្ពាន​ស្ទឹង​បត់ ផ្លូវជាតិ​លេខ​៥៨​។​សកម្មភាព​នេះ​ដើម្បី​លើកកម្ពស់​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍​ផង​និង​កែលំអ​សោភ័ណភាព​នៃ​ទីនោះ​ផង​។​


​លោក​សុក​ចាន់ថា​ប្រធាន​មន្ទីរ​សាធារណការ​និង​ដឹកជញ្ជូន​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​ប្រាប់​កាសែត​រស្មី​កម្ពុជា​ថា មន្ទីរ​បាន​ចាត់​ឲ្យ​ក្រុមការងារ​គូស​គំនូស​ពញ្ញាក់​អារម្មណ៍​និង​ដាក់​ភ្លើង​ពញ្ញាក់​អារម្មណ៍​នៅ​ស្ថានីយ​​ថ្លឹង​រថយន្ត​កូនដំរី​ភូមិ​កូនដំរី​សង្កាត់​និមិត្ត​និង​នៅ​រង្វង់​មូល​ស្ពាន​ស្ទឹង​បត់​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៥៨​ភូមិ​ស្ទឹង​បត់​សង្កាត់​ផ្សារកណ្តាល​ក្រុង​ប៉ោយប៉ែត ។​គឺ​នៅ​សងខាង​ស្ថានីយ​និង​រង្វង់​មូល​ត្រូវ​គូស​គំនូស​បី​កន្លែង​និង​ភ្លើង ជាច្រើន​បន្ទះ ។​
​ក៏បាន​ឲ្យ​ក្រុមការងារ​គូស​បន្ថែម​ឲ្យ​ប្រសើរឡើង​នូវ​គំនូស​ចែក​ទ្រូងផ្លូវ​និង​គំនូស​គន្លង​ផ្លូវ​ផងដែរ ។​

លោក​សុក ចាន់ថា , លោក​គង់ ប៊ុន​លឿ​ត បានអោយ​ក្រុមការងារ​គូស​គំនូស​ពញ្ញាក់​អារម្មណ៍​និង​ដាក់​ភ្លើង​ព​ញ្គា​ក់​អារម្មណ៍​នៅ​ស្ថានីយ​ថ្លឹង​រថយន្ត​កូនដំរី សង្កាត់​និមិត្ត​និង​រង្វង់​មូល​ស្ពាន​ស្ទឹង​បត់ ផ្លូវជាតិ​លេខ​៥៨​សង្កាត់​ផ្សារកណ្តាល​ក្រុង​ប៉ោយប៉ែត (​រូប ៖ ភ្នំ​ស្វាយ )​


​លោក សុក ចាន់ថា បាន​បន្តថា បំណង​នៃ​ការងារ​ធ្វើ​បន្ទាន់​នេះ​គឺ​ដើម្បី​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍ សណ្តាប់ធ្នាប់​ដងផ្លូវ​និង​ដល់​អ្នកប្រើប្រាស់​ផ្លូវថ្នល់ ក៏ដូចជា​សោភ័ណ​ស្តង់ដារ​ផ្លូវជាតិ ។​
​ជាងនេះទៅទៀត ដើម្បី​ដោះស្រាយ​ឆ្លើយតប​នឹង​ឧ​ប​ទ្ទ​ហេតុ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ដែល​កើតឡើង​បន្តបន្ទាប់​នៅ​ទីនោះ រួមទាំង​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្មី​នេះ​រវាង​រថយន្ត​ធំ​និង​រថយន្ត​ធំ​នៅ​ម្តុំ​ស្ថាន​នី​យ​ថ្លឹង​រថយន្ត​និង​គ្រោះថ្នាក់​រថយន្ត ម៉ូតូ​នៅត្រង់​រង្វង់​មូល ៕​សរន

លោក​សុក ចាន់ថា , លោក​គង់ ប៊ុន​លឿ​ត បានអោយ​ក្រុមការងារ​គូស​គំនូស​ពញ្ញាក់​អារម្មណ៍​និង​ដាក់​ភ្លើង​ព​ញ្គា​ក់​អារម្មណ៍​នៅ​ស្ថានីយ​ថ្លឹង​រថយន្ត​កូនដំរី សង្កាត់​និមិត្ត​និង​រង្វង់​មូល​ស្ពាន​ស្ទឹង​បត់ ផ្លូវជាតិ​លេខ​៥៨​សង្កាត់​ផ្សារកណ្តាល​ក្រុង​ប៉ោយប៉ែត (​រូប ៖ ភ្នំ​ស្វាយ )​
លោក​សុក ចាន់ថា , លោក​គង់ ប៊ុន​លឿ​ត បានអោយ​ក្រុមការងារ​គូស​គំនូស​ពញ្ញាក់​អារម្មណ៍​និង​ដាក់​ភ្លើង​ព​ញ្គា​ក់​អារម្មណ៍​នៅ​ស្ថានីយ​ថ្លឹង​រថយន្ត​កូនដំរី សង្កាត់​និមិត្ត​និង​រង្វង់​មូល​ស្ពាន​ស្ទឹង​បត់ ផ្លូវជាតិ​លេខ​៥៨​សង្កាត់​ផ្សារកណ្តាល​ក្រុង​ប៉ោយប៉ែត (​រូប ៖ ភ្នំ​ស្វាយ )​
លោក​សុក ចាន់ថា , លោក​គង់ ប៊ុន​លឿ​ត បានអោយ​ក្រុមការងារ​គូស​គំនូស​ពញ្ញាក់​អារម្មណ៍​និង​ដាក់​ភ្លើង​ព​ញ្គា​ក់​អារម្មណ៍​នៅ​ស្ថានីយ​ថ្លឹង​រថយន្ត​កូនដំរី សង្កាត់​និមិត្ត​និង​រង្វង់​មូល​ស្ពាន​ស្ទឹង​បត់ ផ្លូវជាតិ​លេខ​៥៨​សង្កាត់​ផ្សារកណ្តាល​ក្រុង​ប៉ោយប៉ែត (​រូប ៖ ភ្នំ​ស្វាយ )​
លោក​សុក ចាន់ថា , លោក​គង់ ប៊ុន​លឿ​ត បានឲ្យក្រុមការងារ​គូស​គំនូស​ពញ្ញាក់​អារម្មណ៍​និង​ដាក់​ភ្លើង​ព​ញ្គា​ក់​អារម្មណ៍​នៅ​ស្ថានីយ​ថ្លឹង​រថយន្ត​កូនដំរី សង្កាត់​និមិត្ត​និង​រង្វង់​មូល​ស្ពាន​ស្ទឹង​បត់ ផ្លូវជាតិ​លេខ​៥៨​សង្កាត់​ផ្សារកណ្តាល​ក្រុង​ប៉ោយប៉ែត (​រូប ៖ ភ្នំ​ស្វាយ )​
លោក​សុក ចាន់ថា , លោក​គង់ ប៊ុន​លឿ​ត បានឲ្យ​ក្រុមការងារ​គូស​គំនូស​ពញ្ញាក់​អារម្មណ៍​និង​ដាក់​ភ្លើង​ព​ញ្គា​ក់​អារម្មណ៍​នៅ​ស្ថានីយ​ថ្លឹង​រថយន្ត​កូនដំរី សង្កាត់​និមិត្ត​និង​រង្វង់​មូល​ស្ពាន​ស្ទឹង​បត់ ផ្លូវជាតិ​លេខ​៥៨​សង្កាត់​ផ្សារកណ្តាល​ក្រុង​ប៉ោយប៉ែត (​រូប ៖ ភ្នំ​ស្វាយ )​

អាជ្ញាប័ណ្ណចែកចាយផ្តាច់មុខ