ដឹកម៉ាជាប់

1476
ចែករម្លែក

ក្រុមកម្មករផ្ទុកស្មៅស្ងួតដ៏ច្រើនបំផុតតាមតែអាចដឹកបានលើរថយន្តរបស់ពួកគេ នៅទីក្រុងJoypurhatប្រទេសបង់ក្លាដែស ខណៈដែល ស្មៅស្ងួត១០.០០០គីឡូក្រាមអាចលក់បានតម្លៃ៧០០ដុល្លារ។ ប៉ុន្តែ ស្មៅស្ងួតជាច្រើនតោន ដែលរថយន្តនេះបានកំពុងដឹកនោះអាចឆេះរលាយទៅជាផេះអស់បាន ដោយសារតែ មានអ្នកជក់បារី
ម្នាក់ នៅលើរថយន្តនេះ ៕ដោយ៖សុខា/SN 

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម