កូន​ក្នុង​ផ្ទៃ​ឃ្លាន នឹង​ប្រាប់​អ្នក​ម្តាយ​តាមរបៀប​នេះ​

143
ចែករម្លែក

ខាងក្រោម​នេះ យើងខ្ញុំ​នឹង​បង្ហាញ​អ្នក​ពី​វិធី​ដែល​កូន​ប្រើ​មក​ប្រាប់​អ្នក​ម្តាយ​ថា គេ​កំពុងតែ​ឃ្លាន​។ តើ​មាន​អ្វី​ខ្លះទៅ​?

​នៅពេលដែល​កូន​ក្នុង​ផ្ទៃ​កម្រើក​ច្រើន​ខុសពី​ពេល​ធម្មតា អ្នក​ម្តាយ​អាច​សាកល្បង​ពិសារ អាហារ​បាន ព្រោះថា​មិនត្រូវ​កូន​ក្នុង​ផ្ទៃ​កំពុងតែ​ឃ្លាន ដោយ​ប្រើ​សកម្មភាព​កម្រើក​នេះ​មក ប្រាប់​អ្នក​ម្តាយ​ឲ្យ​បរិភោគ​អាហារ ទើប​គេ​អាច​ទទួលបាន​។

នៅពេលដែល​កូន​ក្នុង​ផ្ទៃ​ឃ្លាន​ខ្លាំង គេ​នឹង​មិនមាន​កម្លាំង​ក្នុងការ​ធ្វើ​ចលនា​ក្នុង​ផ្ទៃ​ទេ ដោយ​ប្រែជា​មិនសូវ​កម្រើក​។ ប៉ុន្តែ​បើ​អ្នក​ម្តាយ បរិភោគ​អាហារ​ចូលទៅ កូន​ក្នុង​ផ្ទៃ​នឹង​សប្បាយចិត្ត​ជាខ្លាំង ហើយ​ចាប់ផ្តើម​កម្រើក​ឡើងវិញ​៕ ដោយៈ health.com.kh