ក្រសួងអប់រំចេញគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដាសម្រាប់ដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញក្នុងបរិបទកូវីដ១៩

108
ចែករម្លែក

ដោយ៖ដេប៉ូ/ភ្នំពេញ៖ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបានចេញ នូវគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដាក្នុងបរិបទកូវីដ១៩ដល់សាលារៀនមួយចំនួនដែលចង់បើកដំណើរការឡើងវិញដែលក្នុងនោះបានផ្តោតសំខាន់ទៅលើការអនុវត្តតាមអនាម័យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល និងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានកំណត់។

 ខាងក្រោមនេះគឺជាសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំ៖

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម