ភ្នំថ្មពួក ជាភ្នំធម្មជាតិ ដែលមានតម្លៃ ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងវប្បធម៌

494
ចែករម្លែក

ភ្នំថ្មពួក ជាភ្នំធម្មជាតិ ដែលមានតម្លៃ ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និងវប្បធម៌ មិនអាចកាត់ថ្លៃបាន សម្រាប់មនុស្សជាតិ គ្រប់រូប ។ នៅលើភ្នំដូនតាខ្មែរ បានកសាងប្រាសាទថ្មពួក ដែលស្ថិត ក្នុងរចនាបថ ក្រុមប្រាសាទ សំបូរព្រៃគុក ( សង់ពីប្រភេទឥដ្ឋដុត ) ក្នុងអំឡុងដើមសតវត្សរ៍ ទី៧ នៃគ្រឹស្តសករាជ ។ ភ្នំថ្មពួក មានរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងស្តេច ព្រះយ៉ង់កោ និង ព្រះនាង សក់ ក្រអូប ជាមាតា ដែលត្រូវបានសត្រូវ ចាប់យកទៅ ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម