សុន្ទរកថាគន្លឹះទាំងស្រុងរបស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងនៅក្នុង «កិច្ចប្រជុំកំពូលកម្មន្តសាល និងឧស្សាហូបនីយកម្មសកល ឆ្នាំ២០២០»

274
ចែករម្លែក

សុន្ទរកថាគន្លឹះទាំងស្រុងរបស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងនៅក្នុង «កិច្ចប្រជុំកំពូលកម្មន្តសាល និងឧស្សាហូបនីយកម្មសកល ឆ្នាំ២០២០»

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម