ប៉ូលិស​បង្ហាញមុខ​មេក្លោង​ជួញដូរ​គ្រឿងញៀន រួមទាំង​ថ្នាំញៀន​ជាង​២៦​គីឡូ​

942
ចែករម្លែក

ប៉ូលិស​បង្ហាញមុខ​មេក្លោង​ជួញដូរ​គ្រឿងញៀន រួមទាំង​ថ្នាំញៀន​ជាង​២៦​គីឡូ​ ។

ប៉ូលិស​បង្ហាញមុខ​មេក្លោង​ជួញដូរ​គ្រឿងញៀន រួមទាំង​ថ្នាំញៀន​ជាង​២៦​គីឡូ​

ប៉ូលិស​បង្ហាញមុខ​មេក្លោង​ជួញដូរ​គ្រឿងញៀន រួមទាំង​ថ្នាំញៀន​ជាង​២៦​គីឡូ​

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Wednesday, April 11, 2018

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម