លោក ឱម យ៉ិនទៀង បញ្ជាក់ថា រយៈ៦ខែឆ្នាំ២០២០ មានករណី សម្អាតប្រាក់ចំនួន១៤០ករណី

រយៈ៦ខែឆ្នាំ២០២០ មានករណីសម្អាតប្រាក់ចំនួន១៤០ករណី

លោក ឱម យ៉ិនទៀង បញ្ជាក់ថា រយៈ៦ខែឆ្នាំ២០២០ មានករណីសម្អាតប្រាក់ចំនួន១៤០ករណី

Posted by រស្មី TV on Thursday, October 8, 2020

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular