ក្រសួងយុត្តិធម៌បញ្ជូនបញ្ជីឈ្មោះមេធាវីតាមខេត្តក្រុង ដែលស្ម័គ្រចិត្តការពារក្តីជូនពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃ

ដោយ៖ដេប៉ូ/ភ្នំពេញ៖ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការតស៊ូក្តីនៅតុលាការ ពិសេសប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រមកនោះ ក្រសួងយុត្តិធម៌ បានបញ្ជូនបញ្ជីរាយនាម មេធាវី ដែលស្ម័គ្រចិត្ត ផ្ដល់សេវាការពារក្ដី ដោយឥតគិតកម្រៃ ទៅប្រចាំការ នៅតាមសាលាដំបូង និងអយ្យការអមសាលាដំបូង រាជធានី-ខេត្ត។

          ក្នុងលិខិតជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយ លោក កើតរិទ្ធរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០កន្លងមកបានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា “ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការមេធាវីសម្រាប់ការពារក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលច្បាប់តម្រូវឱ្យមានការតព្វកិច្ច ជាពិសេសដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះខាតមេធាវីការពារក្តី នៅក្នុងយុទ្ធនាការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងតាមសាលាដំបូរាជធានី-ខេត្ ក្រសួងយុត្តិធម៌សូមបញ្ជូនរាយនាមមេធាវីដែលស្ម័គ្រចិត្តផ្តល់សេវាការពារក្តីដោយឥតគិតកម្រៃប្រចាំការនៅតាមសាលាដំបូងនិងអយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានី-ខេត្ត”។

          ក្នុងលិខិតជូនដំណឹងនេះដែរក្រសួងយុត្តិធម៌បានរាយតារាងបញ្ជីឈ្មោះមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តផ្តល់សេវាក្តីដោយឥតគិតកម្រៃនិងលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងដូចខាងក្រោម៖

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular