លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន បំភ្លឺចំពោះការចោទ សួរពីរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី ពាក់ព័ន្ធករណីលោក ក្រុយ លឹមហេង អតីតអគ្គកុងស៊ុល ប្រចាំទីក្រុងគុនមីង

លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន បំភ្លឺចំពោះការចោទសួរពីរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី

លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន បំភ្លឺចំពោះការចោទសួរពីរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី ពាក់ព័ន្ធករណីលោក ក្រុយ លឹមហេង អតីតអគ្គកុងស៊ុលប្រចាំទីក្រុងគុនមីង

Posted by រស្មី TV on Friday, October 9, 2020

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular