ជនបរទេសពីរនាក់ និងខ្មែរម្នាក់ ត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន ពីកម្ពុជា ទៅអូស្រ្តាលី

ជនបរទេសពីរនាក់ និងខ្មែរម្នាក់ ត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន

ជនបរទេសពីរនាក់ និងខ្មែរម្នាក់ ត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន ពីកម្ពុជា ទៅអូស្រ្តាលី

Posted by រស្មី TV on Friday, October 9, 2020

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular