ឃាតករដែលយកញញួរ វាយ បុរស កម្មករធ្វើនំនៅខណ្ឌឬស្សី កែវកែវ ចាប់ខ្លួនបានហើយខណៈ រត់ទៅសង្ងំខ្លួននៅខេត្តស្ទឹងត្រែង

ឃាតករដែលយកញញួរ វាយបុរសកម្មករធ្វើនំនៅខណ្ឌឬស្សីកែវកែវ ចាប់ខ្លួនបានហើយ

ឃាតករដែលយកញញួរ វាយបុរសកម្មករធ្វើនំនៅខណ្ឌឬស្សីកែវកែវ ចាប់ខ្លួនបានហើយខណះរត់ទៅសង្ងំខ្លួននៅខេត្តស្ទឹងត្រែង https://www.youtube.com/watch?v=dtHam44RZuE

Posted by រស្មី TV on Friday, October 9, 2020

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular