ព្យុះទី១៥ ចេញពីសមុទ្រចិន ខាងត្បូងនឹងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១១ ខែតុលា

ព្យុះទី១៥ ចេញពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១១ ខែតុលាភ្នំពេញៈ បន្ទាប់ពីវិសម្ពាធបានដើរទៅផុតពីប្រទេសកម្ពុជា សម្ពាធទាបមួយនៅចុងនៃប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានវិវត្តទៅជាសម្ពាធទាបសកម្ម និងអាចក្លាយទៅជាព្យុះទី១៥ នៅថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ មានដំណើរកាត់លើឆ្នេរភាគកណ្តាលប្រទេសវៀតណាមមុនដល់តំបន់ព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជា ឡាវ។

Posted by រស្មី TV on Friday, October 9, 2020

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular