អេ អឹម ខេ នឹងប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សេវាកម្មទូទាត់ AMK PAY ឆាប់ៗនេះ

ដោយ:វិបុល/ភ្នំពេញ ៖ ក្នុងរយៈពេលឆាប់ៗដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអេ អឹម ខេ ដែលជា​គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេ​លើវិសាលភាព​ប្រតិ​បត្តិការ នឹងប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សេវាកម្មទូទាត់ AMK PAY ដើម្បីសម្រួល​ភាពងាយ​ស្រួល លឿនរហ័ស និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន តាមរយៈ QR Code។

សេវាកម្មទូទាត់ AMK PAY គឹជាបន្ថែមនូវមុខងារថ្មីមួយទៀត ដើម្បីឲ្យអតិថិជន ក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់ ជាពិសេស​គឺម្ចាស់អាជីវកម្ម អាច​ធ្វើការ​ទូទាត់​ជាមួយអតិថិជនរបស់គាត់កាន់តែមានភាពងាយស្រួលជាងមុន ដោយមិនបាច់ប្រើសាច់ប្រាក់ ចំណេញពេល​វេលា សុវត្ថិភាពខ្ពស់ និងកាត់បន្ថយហានិភ័យផ្សេងៗ។សម្រាប់ការដាក់ឬដកប្រាក់ ពួកគាត់ក៏អាចធ្វើប្រតិបត្តិការ​ជាមួយ​​​បណ្តាញប្រតិបត្តិការ អេ អឹម ខេ ទូទាំង​ប្រ​ទេស ដែលមានដូចជា៖ ម៉ាស៊ីនដក-ដាក់ប្រាក់ ការិយាល័យ និងភ្នាក់ងារ អេ អឹម ខេ ជាង៥០០០កន្លែង។ ពិសេស​ទៀតនោះ ទំាងម្ចាស់អាជីវកម្ម និងអតិថិជន ក៏អាចប្រើ​ប្រាស់​​​កម្មវិធីធនាគារចល័ត អេ អឹម ខេ ដើម្បីធ្វើ​ការទូទាត់​វិក្កយ​​បត្រទឹក-ភ្លើង សំរាម វេរប្រាក់ បង់កម្ចី បញ្ចូល​លុយ​​ទូរស័ព្ទ និងសេហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀត។

ការបង្កើតឲ្យមាន​សេវា​ទូទាត់តាមរយៈ QR Code ជាពិសេស អេ អឹម ខេ ជាសមាជិកបាគង ព្រោះ អេ អឹម ខេ ចង់ឲ្យអតិថិជនរបស់​ខ្លួន​​ទទួល​បានបទពិសោធន៍ថ្មីនូវសេវាទូទាត់ សេវាផ្ទេរប្រាក់ និសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀត ប្រកបដោយ​ភាពងាយ​ស្រួល លឿនរហ័ស និងសុវត្ថិភាព ក្នុងគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា។

រងចំាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយទៀតដែល អេ​ អឹម ខេ នឹងផ្តល់ឲ្យអតិថិជនរបស់ខ្លួនដើម្បីជីវភាពងាយស្រួល និងទាន់សម័យ៕/b

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular