អាជ្ញាធរខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ​ ប្រកាស​ឲ្យ​អ្នកស្រុក​ភ្នំស្រួច​ ប្រុងប្រយ័ត្ន​ បន្ទាប់ពី​បាក់​ទំនប់ទឹក

អាជ្ញាធរខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ​ ប្រកាស​ឲ្យ​អ្នកស្រុក​ភ្នំស្រួច​ ប្រុងប្រយ័ត្ន​ បន្ទាប់ពី​បាក់​ទំនប់ទឹក

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Tuesday, October 13, 2020

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular