ជំនន់ទឹកភ្លៀងៈ មនុស្សស្លាប់ កើនដល់ ២៤នាក់ ប៉ះពាល់ប្រជា ពលរដ្ឋជាង២១ម៉ឺននាក់

ជំនន់ទឹកភ្លៀងៈ មនុស្សស្លាប់កើនដល់ ២៤នាក់

ជំនន់ទឹកភ្លៀងៈ មនុស្សស្លាប់កើនដល់ ២៤នាក់ ប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង២១ម៉ឺននាក់ ដោយៈ មុនីរ័ត្នភ្នំពេញៈ មុស្សចំនួន ២៤បានស្លាប់ដោយការជំនន់ទឹកភ្លៀង និងបានគំរាមកំហែងរាជធានី ខេត្ត ចំនួន ១៩ ប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង ២១ម៉ឺននាក់ ជម្លៀសទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពជាង ២ម៉ឺន ៥ពាន់នាក់ ផ្ទះប៉ះពាល់ជាង ៥ម៉ឺនខ្នង។ ប៉ុន្តែគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ជំនន់ទឹកភ្លៀងបានស្រកបន្តិចនៅខេត្តមួយចំនួន។

Posted by រស្មី TV on Saturday, October 17, 2020

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular