ដោយៈ​បញ្ញា​សាស្ត្រ​/​ភ្នំពេញៈធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​បាន​ជូនដំណឹង​នៅ​ថ្ងៃទី​២០​ខែតុលា​ឆ្នាំ​២០២០​នេះ​អំពី​ការដាក់​ដេញថ្លៃ​ប្រាក់់​ដុល្លារ​អាម៉េរិក​ចំនួន​៥០​លាន​ដុល្លារ​នៅក្នុង​សប្តាហ៍​នេះ​(​សូម​អាន​សេចក្តីជូនដំណឹង​ភ្ជាប់់​ជាមួយ​)​។​


​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​បាន​ពន្យល់់ថា​ក្នុងអំឡុងពេល​ការរីក​រាលដាល​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​តម្លៃ​រូបិយវត្ថុ​ភាគច្រើន​ក្នុង​តំបន់​បាន​ប្រែប្រួល ដោយសារ​ការថយចុះ​នៃ​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច ជាពិសេស​បានទទួលរ​ង​ការ​ថយ​ថ្លៃ​គួរឱ្យកត់សម្គាល់ ដែល​ក្នុងនោះ​ប្រាក់រៀល​ក៏​ទទួល​សម្ពាធ​នេះ​ផងដែរ ទោះជា​ការ​ថយ​ថ្លៃ​នេះ​មាន​កម្រិត​ទាប​ក៏ដោយ​។​
​ជាក់ស្តែង អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់រៀល​ធៀប​នឹង​ប្រាក់​ដុល្លារ​អាម៉េរិក​នៅក្នុង​ឆ្នាំ​២០២០ នេះ បាន​ប្រែប្រួល​ខុសពី​បណ្តា​ឆ្នាំមុនៗ​។ ក្នុង​គោលដៅ​រួមចំណែក​លើកកម្ពស់​ជីវ​ភាព​រស់នៅ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​តាមរយៈ​ការពង្រឹង​អំណាច​ទិញ​នៃ​ប្រាក់រៀល ដែល​នឹង​រួមចំណែក​ក្សា​ស្ថិរភាព​ថ្លៃ​ឲ្យ​នៅ​កម្រិត​ទាប និង​ពង្រឹង​ស្ថិរភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា បានសម្រេច​ធ្វើ​អន្តរាគមន៍​លើ​ទីផ្សារ​ប្តូរប្រាក់ ដោយ​ប្រកាស​ដាក់​ដេញថ្លៃ​លក់​ប្រាក់​ដុល្លារ​អាម៉េរិក​ចំនួន​៥០ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​។ ការដាក់​ដេញថ្លៃ​លក់​ប្រាក់​ដុល្លារ​អាម៉េរិក​នេះ​នឹងមាន​ការចូលរួម​ពី​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​អាជីវករ​ប្តូរប្រាក់​៕​សរន​