មិនមាន​ករណី​វិជ្ជមាន​វីរុស​កូ​វីដ​-១៩ ថ្មី និង​មិនមាន​ករណី​ជាសះស្បើយ នៅ​ថ្ងៃ ២១ តុលា

ដោយៈ ទេព មង្គល / ភ្នំពេញៈ បើ​យោងតាម​សេចក្តី​ជូន​ព័ត៌មាន​របស់ ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះ​ថ្ងៃទី​២២ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២០ ពាក់ព័ន្ធ​និង​ស្ថានភាព​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ នៅ​ទូទាំងប្រទេស​កម្ពុជា បាន​អះអាងថាៈ មិនមាន​ករណី​វិជ្ជមាន​វីរុស​កូ​វីដ​-១៩ ថ្មី និង​មិនមាន​ករណី​ជាសះស្បើយ នៅ​ថ្ងៃទី​២១ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២០ ។​

​សេចក្តី​ជូន​ព័ត៌មាន​របស់ ក្រសួងសុខាភិបាល​នេះ មាន​ខ្លឹមសារ​ទាំងស្រុង ដូចខាងក្រោម ៖

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular