ដោយ៖ដេប៉ូ/ភ្នំពេញ៖នៅថ្ងៃទី២២ខែតុលាឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថ្មីមួយទៀតស្តីពីការបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ (លើកទី៣៦)  ជូនបងប្អូនកម្មករនិយោជិតសរុបចំនួន ៨ ៥៧៤ នាក់ នៅរោងចក្រ សហគ្រាសចំនួន ៦៣ ក្នុងវិស័យកាត់ដេរ និងវិស័យទេសចរណ៍ ដែលត្រូវបានព្យួរកិច្ចសន្យាការងារស្របតាមស្មារតីនៃកញ្ចប់វិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។(មើលសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម)