ដោយៈ ជា សីហៈ/​ភ្នំពេញៈ នៅ​ព្រឹក​នេះ អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​មួយចំនួន បាន​ជួបជុំគ្នា​នៅក្នុង​អង្គ​សន្និសីទ ថ្នាក់ជាតិ​ស្តីពី​អភិបាលកិច្ច​ដីធ្លី និង ធនធានធម្មជាតិ លើក​ទី​១៣ ។
​អង្គ​សន្និសីទ​នេះ មានការ​ចូលរួម​ពី​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ជាច្រើន​ដែល​កំពុងតែធ្វើការ​ទាក់ទង​នឹង​បញ្ហាដីធ្លី នៅក្នុង​ប្រទេស ។

​បញ្ហាដីធ្លី​គឺជា​ចំណុច​ក្រៅ​មួយ​នៅក្នុង​ប្រទេស ប៉ុន្តែ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ក៏​កំពុងតែ​យក ចិត្ត​ទុកដាក់​នៅក្នុង​ការដោះស្រាយ​បញ្ហា​នេះ​ផងដែរ ហើយ​រាជរដ្ឋាភិបាល​ថ្មីៗ​នេះ បានសម្រេច​ចិត្ត​កាត់​ខ្វៀ​ល​ដីធ្លី​មួយចំនួន ចេញពី​តំបន់​ត្រូវ​កំណត់​ជា​តំបន់​អភិរក្ស និង ការពារ ដោយសារតែ​ដី​ទាំងនោះ​ត្រូវបាន​សិក្សា​និង​កំណត់ថា ប្រជាពលរដ្ឋ​បានរស់នៅ​នឹង អាស្រ័យ​ផល​យូរ​។៕/R

អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ជួបជុំគ្នា​ពិភាក្សា​អំពី​វិបត្តិ​ដីធ្លី​នៅក្នុង​ប្រទេស
អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ជួបជុំគ្នា​ពិភាក្សា​អំពី​វិបត្តិ​ដីធ្លី​នៅក្នុង​ប្រទេស