ដោយៈ បាយ័ន / សៀមរាបៈ នៅ​ថ្ងៃទី​៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២០ មន្ទីរ​កិច្ចការនារី ខេត្ត​ខេត្តសៀមរាប បាន​សហការ​ជាមួយ អាជ្ញាធរ​ស្រុក​បន្ទាយស្រី បានរៀបចំ​វេទិកា​ផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពី​ការចិញ្ចឹម​កូន​បែប​វិជ្ជមាន នៅ​ឃុំ​ឃុន​រាម ស្រុក​បន្ទាយស្រី ដែលមាន​អ្នកចូលរួម​សរុប ចំនួន ១៦២​នាក់ ស្រី ១១៤​នាក់​។

​ការរៀបចំ​វេទិកា​ផ្សព្វផ្សាយ​នេះ ដើម្បី​ស្វែងរក​ជំនួយ​ឆន្ទៈ ចំណាប់អារម្មណ៍ ចំពោះ​កិច្ច​គាំទ្រ ដល់​ការចិញ្ចឹម​កូន បែប​វិជ្ជមាន ដើម្បី​បង្កើន​ចំណេះដឹង និង​លើកកម្ពស់​ការយល់ដឹង ការផ្លាស់ប្តូរ​ទម្លាប់ អាកប្បកិរិយា និង​ការប្រព្រឹត្ត ដោយ​អំពើហិង្សា លើ​កុមារ ៕​

មន្ទីរ​កិច្ចការនារី ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​ការចិញ្ចឹម​កូន បែប​វិជ្ជមាន​