ដោយ​:​ស៊ា​ថាំង​/​ភ្នំពេញ​៖​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​បើក​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​ស្តីពី​“​ការរៀបចំ​ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ថ​វិក​និង​ការរៀបចំ​ត្រួតពិនិត្យ​វាយតម្លៃ​លើ​ថវិកា​កម្មវិធី​”​ជូន​ដល់​សិក្ខាកាម​នៃ​មន្ត្រីរាជការ​នៃ​អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ ។

បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហុីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បានអញ្ជើញបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជូនដល់សិក្ខាកាមគោលដៅដែលជាមន្រ្តីរាជការនៃ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ( រូបថត គន្ធា )


​ ​ពិធី​បើក​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​នេះ បាន​ប្រព្រឹត្តទៅ​ក្រោម​ការដឹកនាំ​របស់​បណ្ឌិត​សភាចា​រ្យ ហ៊ាន សា​ហ៊ី​ប រដ្ឋលេខាធិការ និង​ជា​ប្រធាន​ក្រុមការងារ​កសាង​សមត្ថភាព នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង លោក ទូច ស៊ុន​ណា​រី អនុប្រធាន​អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ និង​ចូលរួម​ដោយ ថ្នាក់ដឹកនាំ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​, ថ្នាក់ដឹកនាំ​អង្គភាព ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ​, គ្រូឧទ្ទេស និង សិក្ខាកាម សរុប​ប្រមាណ ១០០ នាក់ នា​ថ្ងៃទី ៥ ខែ វិច្ឆិកា នេះ​នៅ​សណ្ឋាគារ​សុខា​ភ្នំពេញ រាជធានី​ភ្នំពេញ​។​
​ ​លោក ទូច ស៊ុន​ណា​រី អនុប្រធាន​អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ មានប្រសាសន៍ថា​អារម្មណ៍​ថា មន្ត្រីរាជការ និង ថ្នាក់ដឹកនាំ​នៃ​អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ មាន​តម្រូវ​ការចាំបាច់​ក្នុងការ​ពង្រឹងពង្រីក​ស​ម​ត្ថ​ភាព និង លើកកម្ពស់​ការយល់ដឹង​ថែមទៀត សម្រាប់​ចូលរួមចំណែក​លើកកម្ពស់​តម្លាភាព គណនេយ្យភាព ប្រសិទ្ធភាព នៃ​ការរៀបចំ​ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ថវិកា​និង​ការរៀបចំ​ត្រួតពិនិត្យ​វាយតម្លៃ​លើ​ថវិកា​កម្មវិធី​ដើម្បី​ធានា​ឱ្យ​ការ​អនុវត្តបាន​ត្រឹមត្រូវ​តាម​លិខិតបទដ្ឋាន​និង​អនុលោម​តាមច្បាប់​និង​ក្រប​-​ខណ្ឌ​នៃ​កម្មវិធី​កែទម្រង់​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល ។​

បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហុីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បានអញ្ជើញបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជូនដល់សិក្ខាកាមគោលដៅដែលជាមន្រ្តីរាជការនៃ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ( រូបថត គន្ធា )


​ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី​នោះ លោក​បណ្ឌិតសភា​ចា​រ្យ ហ៊ាន សា​ហ៊ី​ប បាន​គូសបញ្ជាក់ថា​ការងារ​កែទម្រង់​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ គឺជា​កម្មវិធី​កែទម្រង់​គន្លឹះ​ដ៏​សំខាន់​មួយ ក្នុងចំណោម​កម្មវិធី​កែទម្រង់​សំខាន់ៗ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុង​គោលដៅ​ផ្លាស់ប្តូរ​ប្រព័ន្ធ​ថវិកា​កម្ពុជា ពី​ថវិកា​ផ្អែកលើ​ធាតុ​ចូល និង មជ្ឈការ ឆ្ពោះទៅ​ថវិកា​ផ្អែកលើ​សមិទ្ធកម្ម និង វិមជ្ឈការ សម្រាប់​រួមចំណែក​អភិវឌ្ឍ​សង្គម​-​សេដ្ឋកិច្ចជាតិ​។ ទន្ទឹមនេះ​, ការកសាង និង​អភិវឌ្ឍ​សមត្ថភាព​ជំនាញ គឺជា​តម្រូវ​ការចាំបាច់ សម្រាប់​ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​មន្ត្រីរាជការ​នៃ​គ្រប់​ក្រសួង​ស្ថាប័ន ត្រូវ​ចូលរួម​ស្វែងយល់ និង​ពង្រឹងពង្រីក​សមត្ថ​-​ភាព ដើម្បី​អនុវត្ត​ការងារ​ឱ្យ​កាន់​តែមាន​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់ ។ ក្នុងន័យនេះ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បានគិត​គូរ និង​យកចិត្តទុកដាក់​ខ្ពស់​លើ​ការអភិវឌ្ឍ​សមត្ថភាព​ជំនាញ​ដែលជា​ការគាំទ្រ និង រួមចំណែក​ដល់​ការអនុវត្ត​ការកែទម្រង់​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ ។

បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហុីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បានអញ្ជើញបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជូនដល់សិក្ខាកាមគោលដៅដែលជាមន្រ្តីរាជការនៃ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ( រូបថត គន្ធា )


​បណ្ឌិតសភា​ចា​រ្យ បាន​រំលេច​នូវ​ទិដ្ឋភាព​សំខាន់​មួយចំនួន ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​យុទ្ធសាស្ត្រ​នៃ​ការកែទម្រង់​ប្រព័ន្ធ​ថវិកា​ឆ្នាំ ២០១៨-២០២៥ ដែល​រៀបចំឡើង​ក្នុង​គោលដៅ​ប្រែក្លាយ​ប្រព័ន្ធ​ថវិកា​កម្ពុជា ឱ្យទៅជា​ប្រព័ន្ធ​មួយ​ដែលមាន​ប្រសិទ្ធភាព គណនេយ្យភាព និង តម្លាភាព ស្របតាម​ឧ​ត្ត​មា​នុ​វត្ត​អន្តរជាតិ សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​សង្គម​-​សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ។ ក្នុងនោះ ថវិកា​កម្មវិធី គឺជា​ស្នូល​ដ៏​សំខាន់​មួយ​នៃ​ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង​ថវិកា​ផ្អែកលើ​សមិទ្ធកម្ម និង មាន​លក្ខណ​វិមជ្ឈការ ហើយ​ការរៀបចំ​ថវិកា​ត្រូវ​ផ្អែកលើ​កម្មវិធី​ច្បាស់លាស់​ដើម្បី​ឈានទៅ​សម្រេច​គោលបំណង​គោលនយោបាយ​ក្រសួង​ស្ថាប័ន ស្របតាម​គោលនយោបាយ​ក្នុង​វិស័យ​នីមួយៗ ។
​ ​បណ្ឌិតសភា​ចា​រ្យ បានបញ្ជាក់​ទៀតថា ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ថវិកា ជា​យន្តការ​មួយ​នៃ​ដំណើរ​ការរៀបចំ​ថវិកា​ប្រចាំឆ្នាំ ដែល​ក្រសួង​ស្ថាប័ន​នីមួយៗ គ្រោង​ផែនការ​ថវិកា​សម្រាប់​អនុវត្ត​កម្មវិធី​ឬ​យុទ្ធសាស្ត្រ​អាទិភាព ដោយ​ផ្សារភ្ជាប់​ទៅនឹង គោលនយោបាយ​របស់​ក្រសួង​ស្ថាប័ន ។ ការអនុវត្ត​ថវិកា​ប្រចាំឆ្នាំ ត្រូវការ​តាមដាន ដើម្បី​តម្រង់​សកម្មភាព​ទៅរក​លទ្ធផល​ក្នុង​ឆ្នាំ​ដែល​បានគ្រោង​ទុក ។ អង្គភាព​ថវិកា ឬ​ក្រសួង​ស្ថាប័ន ប្រើប្រាស់​ឧបករណ៍​សំខាន់​បី ដើម្បី​ធានា​ប្រសិទ្ធភាព ក្នុងនោះ​មានៈ ទី​១.​ការតាមដាន​ត្រួតពិនិត្យ​ឡើងវិញ​ជាប្រចាំ​ឬ​តាម​ពេល​កំណត់​លើ​ការអនុវត្ត​កម្មវិធី​, ទី​២.​ការធ្វើ​របាយការណ៍​អំពី​ការអនុវត្ត​ថវិកា និង ទី​៣.​ការវាយតម្លៃ​ប្រៀបធៀប​លទ្ធផល​នៃ​ការអនុវត្ត​កម្មវិធី​ទៅនឹង​សូចនាករ​គោលដៅ​បានការ​គ្រោងទុក ៕​សរន

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជូនដល់សិក្ខាកាមគោលដៅដែលជាមន្រ្តីរាជការនៃ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ( រូបថត គន្ធា )
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជូនដល់សិក្ខាកាមគោលដៅដែលជាមន្រ្តីរាជការនៃ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ( រូបថត គន្ធា )


បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហុីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បានអញ្ជើញបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជូនដល់សិក្ខាកាមគោលដៅដែលជាមន្រ្តីរាជការនៃ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ។ ( រូបថត គន្ធា )