ឃាតករលាក់មុខសម្លាប់មនុស្ស ៧៦៦នាក់ស្លាប់ និងរបួស ២៣៥៩ពាន់នាក់ នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ១៨៧ថ្ងៃ

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular