ដោយៈ​គ្រញូង​/​បាត់ដំបងៈ​ នៅ​ទីស្នាក់ការ​គណបក្ស​ប្រជាជន​ក្រុង​បាត់ដំបង​កាលពី​រសៀល​ថ្ងៃ​
​ទី​៨​ខែវិច្ឆិកា​ឆ្នាំ​២០២០​មានប្រារព្ធ​ពិធី​បូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​របស់​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ក្រុង​បាត់ដំបង​ខេត្ត​ដំបង​ក្នុង​ខែតុលា​ឆ្នាំ​២០២០​និង​លើក​ទិសដៅ​បន្ត​របស់​គណ​:​ក​ម្មា​ធិ​ការ​គណបក្ស​ក្រុង​បាត់ដំបង។​

ក្នុងឱកាសនោះលោក​ងិន​ឃ​ន​សមាជិក​គណ​:​ក​ម្មា​ធិ​ការ​កណ្តាល​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​អ្នកតំណាងរាស្ត្រ​មណ្ឌល​បាត់ដំបង​និង​ជា​ប្រធាន​ក្រុមការងារ​ចុះជួយ​ក្រុង​បាត់ដំបង​បាន​លើ​ក​ឡើង​ពី​ផែនការ​មួយចំនួន​ក្នុងការ​ធ្វើ​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ភាព និងជំរុញសកម្មភាពជាក់ស្តែងមួយចំនួន៕PC

លោក​ ងិន ឃ​ន​មានមតិ​ណែនាំ​សមាជិក សមាជិកា​បក្ស​ចូលរួម​