ដោយៈ​បូព៌​ព្រឹក្ស​/​ភ្នំពេញៈ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១១​ខែវិច្ឆិកា​នេះ​ក្រសួង​ធនធានទឹក​និង​ឧតុនិយម​បានបង្ហាញ​នូវ​ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​និង​ព្យាករណ៍​កម្ពស់​ទឹក​។​តាម​ការ​ព្យាករ​នេះ​មិនមាន​សញ្ញា​ណាមួយ​បង្ហាញថា​ទឹកទន្លេ​នឹង​ឡើង​នោះទេ​។​
​សូម​អាន​តារាង​ព្យាករណ៍ៈ​