ដោយៈ​ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

​ចត្រង្គ​
(​ច័​ត​-​ត្រង់​)
​នាមសព្ទ​
(​ក្លាយ​មកពី សំ​. បា​. ថា ចតុរង្គ “​មាន​អង្គ​បួន​”) ឈ្មោះ​ល្បែង​មួយ​យ៉ាង មានកូន ៣២ សម្រាប់​លេង​ដើរ​លើ​ក្ដារ​បួន​ជ្រុង​មាន​ក្រឡា ៦៤; បណ្ដា​កូន​ទាំង ៣២ នោះ​មានកូន ២ ហៅថា ខុន ទុកជា​ស្ដេច​ទ្រង់​រាជ្យ​, មានកូន​២ ហៅថា នាង ទុកជា​ព្រះ​អគ្គមហេសី​, មានកូន​៤ ហៅថា គោល ទុកជា​សេនាបតី ឬ មេទ័ព​, មានកូន ៤ ហៅថា​សេះ​, មានកូន ៤ ហៅថា​ទូក​, មានកូន ១៦ ហៅថា​ត្រី ទុកជា​សេនា​ទាហាន​រេហ៍ពល​រៀប​ជា​របៀប​សេនា​កងទ័ព​មាន​អង្គ​៤ ជា​ល្បែង​សម្រាប់​លេង​ឲ្យ​ឈ្លាសវៃ​ក្នុង​កលឧបាយ​របស់​អ្នក​ចម្បាំង​ក្នុងសម័យ​បុរាណ​
​ក្ដារ​ចត្រង្គ​, កូន​ចត្រង្គ​, ក្រឡាចត្រង្គ​, លេង​ចត្រង្គ​, អុកចត្រង្គ (​ម​. ព​. ចតុរង្គ ផង​) ។​

ចត្វ័ង្ស​
(​ច័​ត​-​ត្វ័​ង​)
​គុណសព្ទ​
(​សំ​. បា​. ចតុ​រំ​ស​) ដែលមាន​ជ្រុង​បួន​; បួន​ជ្រុង​, ក្រឡា ៤ ជ្រុង​ស្មើភាគ (​ម​. ព​. ត្រិយង្ស និង ចតុរ័ង្ស ទៀតផង​) ។​
នាមសព្ទ​
(​សំ​. បា​. ចតុ​រំ​ស​) ដែលមាន​ជ្រុង​បួន​; បួន​ជ្រុង​, ក្រឡា ៤ ជ្រុង​ស្មើភាគ (​ម​. ព​. ត្រិយង្ស និង ចតុរ័ង្ស ទៀតផង​

​ចត្វា​
(​ច័​ត​-​ត្វា​)
​បកតិសំខ្យា​
(​សំ​. ចតុ​រ៑​; បា​. ចតុ​) បួន (៤)
​មន្ត្រី​សម្រាប់​ចត្វា មន្ត្រី​ថា្នក់​ទី ៤ ។​

​ចតុម្មុខ​
(​ចៈ​-​តុម​-​មុក​)
​គុណសព្ទ​
(​បា​.; សំ​. ចតុ​ម៌ុ​ខ​) មុខ ៤; ដែលមាន​មុខ ៤ ។​
​ឈ្មោះ​ទន្លេ​ប្រសព្វ​មុខ​៤ ដូច​យ៉ាង​ទន្លេ ៤ មុខ​នៅ​ក្រុងភ្នំពេញ​
​ទន្លេចតុម្មុខ ។​
​ឈ្មោះ​ព្រះបរមរាជវាំង​នៅ​ក្រុងភ្នំពេញ​សព្វថ្ងៃនេះ​
​ព្រះបរមរាជវាំង​ចតុម្មុខ ឬ ព្រះបរមរាជវាំង​ចតុ​ម៌ុ​ខ (​តាម​ទម្លាប់​ដែល​សរសេរ​រៀងមក​ថា ចតុរមុខ ក៏មាន ជា ចតុមុខ ក៏មាន​) ។ ក្រុងភ្នំពេញ ដោយមាន​ទន្លេ​ប្រសព្វ​មុខ​៤ នៅ​ចំ​ពី​ខាងមុខ​ហៅថា ក្រុង​ចតុម្មុខ ឬ ក្រុង​ចតុ​ម៌ុ​ខ ឬក៏ ចតុម្មុខ​នគរ​, ចតុ​ម៌ុ​ខន​គរ ពុំនោះ​ជា នគរ​ចតុមុខ​, នគរ​ចតុ​ម៌ុ​ខ ដូច្នេះ​ក៏មាន ។​
នាមសព្ទ​
(​បា​.; សំ​. ចតុ​ម៌ុ​ខ​) មុខ ៤; ដែលមាន​មុខ ៤ ។​
​ឈ្មោះ​ទន្លេ​ប្រសព្វ​មុខ​៤ ដូច​យ៉ាង​ទន្លេ ៤ មុខ​នៅ​ក្រុងភ្នំពេញ​
​ទន្លេចតុម្មុខ ។​
​ឈ្មោះ​ព្រះបរមរាជវាំង​នៅ​ក្រុងភ្នំពេញ​សព្វថ្ងៃនេះ​
​ព្រះបរមរាជវាំង​ចតុម្មុខ ឬ ព្រះបរមរាជវាំង​ចតុ​ម៌ុ​ខ (​តាម​ទម្លាប់​ដែល​សរសេរ​រៀងមក​ថា ចតុរមុខ ក៏មាន ជា ចតុមុខ ក៏មាន​) ។ ក្រុងភ្នំពេញ ដោយមាន​ទន្លេ​ប្រសព្វ​មុខ​៤ នៅ​ចំ​ពី​ខាងមុខ​ហៅថា ក្រុង​ចតុម្មុខ ឬ ក្រុង​ចតុ​ម៌ុ​ខ ឬក៏ ចតុម្មុខ​នគរ​, ចតុ​ម៌ុ​ខន​គរ ពុំនោះ​ជា នគរ​ចតុមុខ​, នគរ​ចតុ​ម៌ុ​ខ ដូច្នេះ​ក៏មាន ។​