ដោយៈ​ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​
(​អែក​-​អ័ក​-​គៈ​-​រ័​ត​-​ឋៈ​ទូត​)
​នាមសព្ទ​
( បា​. ស​. ) រដ្ឋទូត​ឬ​រាជទូត​ថ្នាក់ខ្ពស់ ( សុទ្ធ​តែមាន​ឋានៈ​ជា ឯកឧត្តម​, ដែល​ប្រើ​អក្សរ​សង្ខេប​ថា ឯ​. ឧ​. ) ។​

ឯកអគ្គរាជទូត​
(​អែក​-​អ័ក​-​គៈ​-​រា​ជៈ​–)
( ម​. ព​. ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ) ។​

​ឯកឧកញ៉ា​
​នាមសព្ទ​
​ពាក្យ​សម្រាប់​ប្រើ​រៀង​ពី​ខាងដើម​ឋានន្តរ​នៃ​មន្ត្រី​មាន​ស័ក្ដិ​ខ្ពស់​
​ឯកឧត្ដម​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​, ឯកឧត្ដម​ឧត្ដមសេនីយឯក​…​។ ទាំងពីរ​ពាក្យ ប្រើ​អក្សរ​សង្ខេប​ថា ឯ​. ឧ​. ដូចគ្នា ( បារ​. Excellence, Son–, S.E. ) ។ ប៉ុន្តែ ឯកឧកញ៉ា ប្រើតែ​ក្នុង​រជ្ជកាល​សម័យបុរាណ​ព្រេងនាយ​, គេ​និយាយ​កាត់​ខ្លី​ថា លោក​ឯកឧក​, សម័យ​បច្ចុប្បន្ននេះ ប្រើពាក្យ ឯកឧត្តម ( ឯ​. ឧ​. ) ។​

​ឯកឧត្ដម​
(​អែក​-​អ៊ុត ដំ​)
( ម​. ព​. ឯកឧកញ៉ា ) ។​

​ឯតទគ្គៈ​
(​អេ​-​តៈ​ទ័ក​-​គៈ​)
​នាមសព្ទ​
( បា​. ឯតទគ្គ < ឯ​ត ” នេះ​; នុះ ” + ទ –​អាគម + អគ្គ ” ខ្ពស់​, ខ្ពង់ខ្ពស់​, ឧ​ត្ត​ម​; លើស “; សំ​. ឯ​ត​ទ​គ្រ < ឯ​ត​ត៑ > ឯ​ត​ទ៑ + អគ្រ ” បុគ្គល​នុះ​លើសគេ ” ) អ្នក​ដែល​គេ​លើ​កថា​លើសលែង​ឬ​ប្រសើរ​ជាងគេ​ខាងមុខ​ការ​ឬក៏​ចំណេះវិជ្ជា​ណាមួយ : គ្រូបង្រៀន​នុះ រាជការ​លើក​ជា​ឯតទគ្គៈ​ខាង​វិជ្ជាលេខ ( បើ​ស្ត្រី​ជា ឯតទគ្គា ) ។ បើ​រៀង​ភ្ជាប់​ពី​ខាងដើម​សព្ទ​ដទៃ សរសេរ​ជា ឯតទគ្គ ( អេ​-​តៈ​ទ័ក​-​គៈ ), ដូចជា ឯតទគ្គដ្ឋាន ទី​ជា​ឯតទគ្គៈ ។ ឯតទគ្គបុគ្គល ឬ –​បុរស បុគ្គល​ឬ​បុរស​ជា​ឯតទគ្គៈ ។ ឯតទគ្គភាព ភាពជា​ឯតទគ្គៈ ។​ល ។ ( ព​. កា​. ) : ពួក​សាស្ត្រាចារ្យ ដែល​នៅ​ធ្វើការ ក្នុង​វិទ្យាល័យ នុះ​គេ​សុទ្ធតែ មាន​វិទ្យា​ថ្លៃ ទាន់​កាលសម័យ នៃ​ការសិក្សា

​ឯតទគ្គ​–
( មើល​ក្នុង​ពាក្យ ឯតទគ្គៈ ) ។​