ដោយ​: ជា សីហៈ​/​ភ្នំពេញ​: លទ្ធផល​ការធ្វើ​តេស្ត​លើកចុងក្រោយ​របស់លោក ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន និង​ក្រុមគ្រួសារ ទទួលលទ្ធផល «​អវិជ្ជមាន​កូ​វីដ​១៩» ទាំងអស់គ្នា ។​

​បញ្ជាក់​៖ អ្នក​ប៉ះពាល់​ផ្សេងទៀត​នឹង​ទទួលលទ្ធផល​នៅ​យប់​នេះ ជា​បន្តបន្ទាប់ ៕​PC