ដោយៈ health.com.kh៖ ការខ្វះ​ជាតិ​ទឹក ប្រកាច់ ការខូចខាត​ថ្លើម ដោយសារ​ការខ្វះ​ជាតិ​ទឹក និង ការប្រើ​ថ្នាំ​ច្រើន​ហួស ដើម្បី​បន្ថយកំដៅ ។

ថ្លង់៖ គ្រុនក្តៅ​ខ្លាំង អាច​ដុត​រោម​តូចៗ នៅក្នុង​ត្រចៀក ដែល​បណ្តាលឱ្យ​ថ្លង់ ។ ការ​ក្តៅខ្លួន គឺជា មូលហេតុ​ធំ​បំផុត​នៃ​ការ​ថ្លង់ នៅលើ​កុមារ ។

ជំងឺរលាកស្រោមខួរ៖ ក្តៅខ្លួន ខ្លាំង នៅក្នុង​ជំងឺរលាកស្រោមខួរ​អាច​នាំអោយ​ខ្វាក់ភ្នែក ។ ការឆ្លង​មេរោគ គឺជា​មូលហេតុ​ធំ​បំផុត នៃ​ការពិការ​ភ្នែក​នៅលើ​កុមារ ។​ខូចខាត​បេះដូង ៖ ជាធម្មតា​គ្រុនក្តៅ​តែឯង មិន​បណ្តាលឱ្យមាន​ផលប៉ះពាល់​ដល់​បេះដូង​នោះទេ ។ ប៉ុន្តែ ការ ក្តៅខ្លួន​ដែលមាន​មកជា​មួយ ការឈឺ​សន្លាក់ និង​មាន​ខូច​ប្រឹស​បេះដូង ធ្វើអោយប៉ះពាល់​ដល់ មុខងារ​របស់​បេះដូង ។

​ការខូចខាត​ទៅលើ​ខួរក្បាល៖ ជាធម្មតា​ខួរក្បាល​ត្រូវការ​សីតុណ្ហភាព​ធម្មតា​គ្រប់ពេលវេលា ។ ការប្រែប្រួល​សីតុណ្ហភាព​ខ្ពស់ ឬ​ទាប​ក្នុង​រយៈពេល​ខ្លី វា​អាច​ទ្រាំទ្រ​បាន ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើ រយៈពេល​យូរ​វា​អាច​ខូច​បាន ។ ដែលជា​លទ្ធផល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកមាន​បញ្ហា​ដូចជា ច្រឡំ វង្វេង ពិបាក និយាយ និង​ពិបាក​ក្នុង​ការគិត ។

​សន្លប់​អាចឈាន​ដល់​ស្លាប់ ដោយសារ​ពី​កត្តា​ទាំងអស់ ដូច​បាន​រៀបរាប់​ខាងលើ ៕​PC