ដោយៈ ដេប៉ូ / ភ្នំពេញៈ ដើម្បី​ឆ្លើយតប ទៅនឹង​ដំណើរការ​ឡើងវិញ នៃ​ការអប់រំ មធ្យមសិក្សា ចំណេះ​ទូទៅ​សាធារណៈ ដោយ​ផ្តោត​សំខាន់​ទៅលើ លទ្ធផល​សិក្សា​របស់​សិស្ស និង​ពិសេស​ឆ្លើយតប​ទៅនឹង​ស្តង់ដា កម្មវិធីសិក្សា​របស់ ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា​។

ដោយ​ឈរលើ​ស្មារតី​នេះហើយ ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា បានធ្វើ​ការណែនាំ ដល់​គ្រប់​មន្ទីរអប់រំ យុវជន និង​កីឡា រាជធានី​-​ខេត្ត ការិយាល័យ​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា នៃ​រដ្ឋបាល​ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និង​គ្រឹះស្ថាន​មធ្យមសិក្សា ចំណេះ​ទូទៅ​សាធារណៈ នូវ​ការងារ​មួយចំនួន សម្រាប់​ការអនុវត្ត ឆ្នាំ​សិក្សា ២០២០-២០២១ ដែលមាន​ខ្លឹមសារ​ទាំងស្រុង ដូចខាងក្រោម​៖