ដោយៈ ដេប៉ូ / ភ្នំពេញៈ ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា បានចេញ​នូវ​តារាង​ប្រព្រឹត្តទៅ នៃ​វិញ្ញាសា​ប្រឡង សញ្ញាបត្រ​មធ្យមសិក្សា ទុតិយភូមិ ឬ​ហៅថា បាក់​ឌុប​ ​ក្នុងនេះ​មាន​ទាំង​ថ្នាក់ វិទ្យាសាស្ត្រ និង​ថ្នាក់​វិទ្យាសាស្ត្រ​សង្គម​។ សម្រាប់​សម័យ​ប្រឡង​បាក់​ឌុប ឆ្នាំនេះ ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ រយៈពេល ២ ថ្ងៃ គឺ​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​២១ ដល់​ថ្ងៃទី​២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២០​។​

​សូម​មើល​តារាង ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ នៃ​វិញ្ញាសា​ប្រឡង សញ្ញាបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុ​តិ​ភូមិ ដូចខាងក្រោម​៖